Chúng tôi muốn giúp bạn xây dựng những trang web đẹp, có thể truy cập, nhanh và bảo mật, hoạt động trên nhiều trình duyệt và cho tất cả người dùng của bạn. Trang web này là trang chủ của các thành viên trong nhóm Chrome và các chuyên gia bên ngoài nhằm giúp bạn trong hành trình đó.

Trên trang web này

Khám phá kho lưu trữ nội dung của chúng tôi, bao gồm các chủ đề trên ngăn xếp phát triển web. Tìm tin tức và nội dung mới nhất trên blog của chúng tôi, xem các bài viết mới nhất và khám phá nội dung theo nhóm trên trang khám phá.

Để xem các khoá học đầy đủ về các chủ đề phát triển web quan trọng, hãy tham khảo Tìm hiểu. Những khoá học này do các chuyên gia trong ngành xây dựng và sẽ hướng dẫn bạn đi qua một chủ đề cụ thể. Các mô-đun này được cấu trúc để cho phép bạn xem xét một hoặc hai mô-đun mà bạn quan tâm.

Bạn muốn nhận mã? Mẫu của chúng tôi phân tích các yêu cầu phổ biến khi phát triển web. Dù bạn muốn hiểu cách tiếp cận một thành phần giao diện người dùng nhất định hay cần biết cách sao chép hình ảnh vào bảng nhớ tạm, thì bạn đều sẽ tìm thấy giải pháp ở đó.

Để giúp bạn xử lý các vấn đề liên quan đến giao diện người dùng hoặc hiệu suất, chúng tôi có các nghiên cứu điển hình. Hãy tìm hiểu cách những công ty khác dùng các chỉ số như Các chỉ số quan trọng về trang web để biết được kết quả thực tế. Ngoài ra, nếu lượng đọc đó đủ cho một ngày thì chúng tôi cũng có một kho lưu trữ tuyệt vời về podcast và chương trình.

Chúng tôi tin rằng một web có nhiều công cụ trình duyệt là quan trọng, và các trang web cũng như ứng dụng sẽ hoạt động tốt bất kể khách truy cập của bạn sử dụng trình duyệt nào. Chúng tôi biết rằng bạn cũng quan tâm đến điều đó và do đó nội dung trên trang web này phải có trạng thái trên nhiều trình duyệt được giải thích rõ ràng. Bạn sẽ thấy nhiều bài viết có một thành phần thể hiện việc hỗ trợ trình duyệt — dữ liệu đến từ những người bạn của chúng ta tại MDN, thông qua dự án Browser Compat Data (Dữ liệu tương thích với trình duyệt) cung cấp dữ liệu trên các trang MDN.

Nhóm

Trang web này do nhóm Chrome DevRel dẫn dắt bởi:
Trưởng nhóm DevRel
Trưởng nhóm trải nghiệm DevRel
Trưởng nhóm Nền tảng DevRel
Trưởng nhóm nội dung DevRel
Chúng tôi hy vọng web.dev giúp bạn tạo ra những trải nghiệm chất lượng cao trên web ngay hôm nay. Nhóm Chrome cũng đang nỗ lực để cải thiện môi trường web trong tương lai. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những việc chúng tôi đang làm và đưa ra ý kiến phản hồi về những tính năng mà chúng tôi đang phát triển và đóng góp, hãy tham khảo Chrome dành cho nhà phát triển.
Vui lòng nêu rõ vấn đề kèm theo thông tin về trang và vấn đề, sau đó chúng tôi sẽ xem xét.
Chúng tôi có các bài viết và các phần nội dung lớn hơn của các tác giả bên ngoài. Nếu bạn muốn thuyết trình cho một bài viết, hãy liên hệ với Rachel Andrew kèm theo bản phác thảo ý tưởng của bạn.