Đường dẫn hiển thị quan trọng

Ilya Grigorik
Ilya Grigorik

Tối ưu hoá đường dẫn hiển thị quan trọng tức là ưu tiên hiển thị nội dung liên quan đến hành động hiện tại của người dùng.

Việc cung cấp trải nghiệm web nhanh đòi hỏi trình duyệt phải thực hiện rất nhiều thao tác. Hầu hết công việc này bị ẩn đối với chúng tôi với tư cách là nhà phát triển web: chúng ta viết mã đánh dấu và một trang giao diện đẹp xuất hiện trên màn hình. Nhưng chính xác thì trình duyệt đi từ việc sử dụng HTML, CSS và JavaScript của chúng ta sang các pixel được kết xuất trên màn hình như thế nào?

Tối ưu hoá hiệu suất là tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra trong các bước trung gian giữa việc nhận các byte HTML, CSS và JavaScript, cũng như quá trình xử lý cần thiết để biến chúng thành các pixel được kết xuất – đó là đường dẫn hiển thị quan trọng.

hiển thị trang tiến bộ

Bằng cách tối ưu hoá đường dẫn hiển thị quan trọng, chúng tôi có thể cải thiện đáng kể thời gian kết xuất các trang lần đầu. Ngoài ra, việc hiểu rõ đường dẫn hiển thị quan trọng cũng là nền tảng để xây dựng các ứng dụng tương tác có hiệu suất tốt. Quá trình cập nhật tương tác cũng tương tự như vậy, chỉ cần thực hiện theo một vòng lặp liên tục và lý tưởng nhất là ở tốc độ 60 khung hình/giây! Nhưng trước tiên, đó là thông tin tổng quan về cách trình duyệt hiển thị một trang đơn giản.

Tài nguyên bổ sung

Ý kiến phản hồi