Obsługa ikon adaptacyjnych w PWA z ikonami z maskowaniem

Jeśli na nowym telefonie z Androidem masz zainstalowaną progresywną aplikację internetową (PWA), możesz zauważyć, że jej ikona ma białe tło. W Androidzie 8.0 wprowadzono ikony adaptacyjne, które wyświetlają ikony aplikacji w różnych kształtach w zależności od modelu urządzenia. Ikony w innym formacie mają białe tło.

Ikony aplikacji PWA w białych okręgach na Androidzie
Przezroczyste ikony aplikacji PWA są wyświetlane w białych okręgach na urządzeniach z Androidem.

Ikony z możliwością maskowania to nowy format ikon w Chrome i Firefoksie, który pozwala progresywnej aplikacji internetowej na używanie ikon adaptacyjnych i daje większą kontrolę nad ich wyglądem.

Ikony PWA obejmujące cały okrąg na Androidzie
Ikony z możliwością maskowania zakrywają zamiast tego cały okrąg.

Czy moje obecne ikony są gotowe?

Ikony z możliwością maskowania muszą obsługiwać różne kształty, dlatego trzeba dostarczyć nieprzezroczysty obraz z dopełnieniem, które przeglądarka może przyciąć do odpowiedniego kształtu i rozmiaru w przypadku dowolnej przeglądarki i platformy.

Różne kształty ikon na poszczególnych platformach.

Specyfikacja ikon z możliwością maskowania zawiera standaryzowaną „minimalną bezpieczną strefę” respektowaną przez wszystkie platformy. Ważne części ikony, np. logo, muszą znajdować się w jednym okrągłym obszarze w jej środku i mieć promień równy 40% jej szerokości. Na niektórych platformach zewnętrzna 10-procentowa krawędź może być przycięta.

Za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome możesz sprawdzić, które części ikon znajdują się w bezpiecznej strefie. Po otwarciu progresywnej aplikacji internetowej uruchom Narzędzia deweloperskie i przejdź do panelu Aplikacja. W sekcji Ikony możesz wybrać Pokazuj tylko minimalny bezpieczny obszar ikon z możliwością maskowania. Ikony zostaną wtedy obcięte i widoczny będzie tylko bezpieczny obszar. Jeśli logo jest widoczne w tym bezpiecznym obszarze, ikona jest gotowa.

Panel aplikacji w Narzędziach deweloperskich, na którym widać ikony PWA z przyciętymi krawędziami
Panel Aplikacje z wyświetlonymi przyciętymi ikonami PWA.

Aby przetestować ikonę z maskowaniem w różnych kształtach Androida, użyj Maskable.app firmy Tiger Oakes. Otwórz ikonę, a aplikacja Maskable.app umożliwi wypróbowanie różnych kształtów i rozmiarów oraz udostępnienie podglądu swojemu zespołowi.

Jak wdrożyć ikony z możliwością maskowania?

Aby utworzyć ikonę z możliwością maskowania na podstawie istniejącej ikony, możesz użyć edytora Maskable.app. Prześlij ikonę, dostosuj kolor i rozmiar, a potem wyeksportuj obraz.

Zrzut ekranu edytora Maskable.app
Tworzenie ikon w edytorze Maskable.app.

Po utworzeniu ikony z możliwością maskowania i przetestowaniu jej w Narzędziach deweloperskich musisz zaktualizować plik manifestu aplikacji internetowej, aby wskazywał nowy zasób. Plik manifestu aplikacji internetowej zawiera informacje o aplikacji internetowej w pliku JSON i zawiera tablicę icons.

Pole purpose informuje przeglądarkę, jak ma wyglądać ikona. Domyślnie ikony mają wartość "any". Na Androidzie rozmiary tych ikon są zmieniane na białym tle.

{
 …
 "icons": [
  …
  {
   "src": "path/to/regular_icon.png",
   "sizes": "196x196",
   "type": "image/png",
   "purpose": "any"
  },
  {
   "src": "path/to/maskable_icon.png",
   "sizes": "196x196",
   "type": "image/png",
   "purpose": "maskable" // <-- New property value `"maskable"`
  },
  …
 ],
 …
}

Aby ikona była maskowana, ustaw wartość purpose na "maskable", aby wskazać, że należy jej używać z maskami ikon. W ten sposób usuniesz białe tło i uzyskasz większą kontrolę nad wyglądem ikony. Możesz też określić wiele celów rozdzielonych spacjami (np. "any maskable"), jeśli chcesz, aby ikona z maskowaniem była używana na innych urządzeniach bez maski.

Podziękowania

Ta strona została sprawdzona przez użytkownika Joe Medley.