Tuỳ chỉnh thông báo về nội dung nghe nhìn và bộ điều khiển chế độ phát bằng Media Session API

Cách tích hợp với các phím phương tiện phần cứng, tuỳ chỉnh thông báo về nội dung nghe nhìn, v.v.

François Beaufort
François Beaufort

Để cho người dùng biết nội dung đang phát trong trình duyệt của họ và kiểm soát nội dung đó mà không cần quay lại trang đã khởi chạy nội dung đó, chúng tôi đã ra mắt Media Session API. API này cho phép các nhà phát triển web tuỳ chỉnh trải nghiệm này thông qua siêu dữ liệu trong thông báo tuỳ chỉnh về nội dung nghe nhìn, các sự kiện truyền thông như phát, tạm dừng, tìm, thay đổi theo dõi và các sự kiện hội nghị truyền hình như tắt/bật micrô, bật/tắt máy ảnh và cúp máy. Các tính năng tuỳ chỉnh này có sẵn trong một số ngữ cảnh bao gồm trung tâm nội dung nghe nhìn trên máy tính, thông báo về nội dung nghe nhìn trên thiết bị di động và thậm chí trên các thiết bị đeo. Tôi sẽ mô tả các cách tuỳ chỉnh này trong bài viết này.

Ảnh chụp màn hình ngữ cảnh của Phiên phát nội dung đa phương tiện.
Trung tâm nội dung nghe nhìn trên máy tính, thông báo về nội dung nghe nhìn trên thiết bị di động và thiết bị đeo.

Giới thiệu về API Media Session

API phiên phát nội dung đa phương tiện mang lại một số lợi ích và chức năng sau đây:

 • Các phím phương tiện phần cứng được hỗ trợ.
 • Thông báo về nội dung nghe nhìn được tuỳ chỉnh trên thiết bị di động, máy tính và thiết bị đeo đã ghép nối.
 • Trung tâm nội dung nghe nhìn có trên máy tính.
 • Các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn trên màn hình khoá có trên ChromeOS và thiết bị di động.
 • Bạn có thể sử dụng các chế độ điều khiển cửa sổ hình trong hình để phát âm thanh, hội nghị truyền hìnhtrình chiếu trang trình bày.
 • Tích hợp Trợ lý trên thiết bị di động khả dụng.

Hỗ trợ trình duyệt

 • 73
 • 79
 • 82
 • 15

Nguồn

Một vài ví dụ sẽ minh hoạ một vài điểm trong số này.

Ví dụ 1: Nếu người dùng nhấn phím nội dung đa phương tiện "bản tiếp theo" trên bàn phím, nhà phát triển web có thể xử lý hành động này của người dùng cho dù trình duyệt đang chạy ở nền trước hay nền.

Ví dụ 2: Nếu người dùng nghe một podcast trên web trong khi màn hình thiết bị đang khoá, họ vẫn có thể nhấn vào biểu tượng "tìm lùi lại" trên các tuỳ chọn điều khiển nội dung nghe nhìn trên màn hình khoá để nhà phát triển web lùi thời gian phát vài giây.

Ví dụ 3: Nếu người dùng có các thẻ đang phát âm thanh, họ có thể dễ dàng dừng phát qua trung tâm đa phương tiện trên máy tính để nhà phát triển web có thể xoá trạng thái của mình.

Ví dụ 4: Nếu người dùng đang gọi video, họ có thể nhấn vào nút điều khiển "chuyển đổi micrô" trong cửa sổ Hình trong hình để ngăn trang web nhận dữ liệu micrô.

Việc này được thực hiện qua 2 giao diện: giao diện MediaSession và giao diện MediaMetadata. Chế độ đầu tiên cho phép người dùng điều khiển bất kỳ nội dung nào đang phát. Thứ hai là cách bạn cho MediaSession biết cần kiểm soát những gì.

Để minh hoạ, hình ảnh dưới đây cho thấy mối liên hệ giữa những giao diện này với các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn cụ thể, trong trường hợp này là thông báo về nội dung nghe nhìn trên thiết bị di động.

Hình minh hoạ giao diện Phiên phát nội dung đa phương tiện.
Phân tích thông báo về nội dung nghe nhìn trên thiết bị di động.

Cho người dùng biết nội dung đang phát

Khi một trang web đang phát âm thanh hoặc video, người dùng sẽ tự động nhận được thông báo về nội dung nghe nhìn trong khay thông báo trên thiết bị di động hoặc trung tâm nội dung nghe nhìn trên máy tính. Trình duyệt cố gắng hết sức để hiển thị thông tin thích hợp bằng cách sử dụng tiêu đề của tài liệu và hình ảnh biểu tượng lớn nhất có thể tìm thấy. Với Media Session API, bạn có thể tuỳ chỉnh thông báo về nội dung nghe nhìn bằng một số siêu dữ liệu nội dung nghe nhìn phong phú hơn, chẳng hạn như tiêu đề, tên nghệ sĩ, tên đĩa nhạc và hình minh hoạ như trình bày dưới đây.

Chrome yêu cầu quyền phát âm thanh "đầy đủ" để chỉ hiện thông báo về nội dung nghe nhìn khi thời lượng nội dung nghe nhìn là ít nhất 5 giây. Việc này giúp đảm bảo rằng các âm thanh ngẫu nhiên, chẳng hạn như tiếng ồn ào sẽ không hiển thị thông báo.

// After media (video or audio) starts playing
await document.querySelector("video").play();

if ("mediaSession" in navigator) {
 navigator.mediaSession.metadata = new MediaMetadata({
  title: 'Never Gonna Give You Up',
  artist: 'Rick Astley',
  album: 'Whenever You Need Somebody',
  artwork: [
   { src: 'https://via.placeholder.com/96',  sizes: '96x96',  type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/128', sizes: '128x128', type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/192', sizes: '192x192', type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/256', sizes: '256x256', type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/384', sizes: '384x384', type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/512', sizes: '512x512', type: 'image/png' },
  ]
 });

 // TODO: Update playback state.
}

Khi kết thúc phát, bạn không cần phải "phát hành" phiên phát nội dung đa phương tiện vì thông báo sẽ tự động biến mất. Xin lưu ý rằng navigator.mediaSession.metadata sẽ được sử dụng khi lần phát tiếp theo bắt đầu. Đây là lý do bạn cần cập nhật thông tin này khi nguồn phát nội dung đa phương tiện thay đổi để đảm bảo thông tin liên quan xuất hiện trong thông báo về nội dung đa phương tiện.

Có một vài điều cần lưu ý về siêu dữ liệu đa phương tiện.

 • Mảng hình minh hoạ thông báo hỗ trợ URL blob và URL dữ liệu.
 • Nếu không có hình minh hoạ nào được xác định và có một hình ảnh biểu tượng (được chỉ định bằng <link rel=icon>) ở kích thước mong muốn, thì các thông báo về nội dung nghe nhìn sẽ sử dụng hình minh hoạ đó.
 • Kích thước đích của hình minh hoạ thông báo trong Chrome dành cho Android là 512x512. Đối với các thiết bị cấp thấp, giá trị này là 256x256.
 • Thuộc tính title của phần tử HTML đa phương tiện được dùng trong tiện ích macOS "Phát hiện nhạc".
 • Nếu tài nguyên nội dung đa phương tiện được nhúng (ví dụ: trong iframe), thì thông tin về API Phiên phát nội dung đa phương tiện phải được đặt trong ngữ cảnh được nhúng. Hãy xem đoạn mã dưới đây.
<iframe id="iframe">
 <video>...</video>
</iframe>
<script>
 iframe.contentWindow.navigator.mediaSession.metadata = new MediaMetadata({
  title: 'Never Gonna Give You Up',
  ...
 });
</script>

Bạn cũng có thể thêm thông tin về từng phân cảnh, chẳng hạn như tiêu đề của phần này, dấu thời gian và ảnh chụp màn hình vào siêu dữ liệu nội dung đa phương tiện. Điều này cho phép người dùng di chuyển qua nội dung của nội dung nghe nhìn.

navigator.mediaSession.metadata = new MediaMetadata({
 // title, artist, album, artwork, ...
 chapterInfo: [{
  title: 'Chapter 1',
  startTime: 0,
  artwork: [
   { src: 'https://via.placeholder.com/128', sizes: '128x128', type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/512', sizes: '512x512', type: 'image/png' },
  ]
 }, {
  title: 'Chapter 2',
  startTime: 42,
  artwork: [
   { src: 'https://via.placeholder.com/128', sizes: '128x128', type: 'image/png' },
   { src: 'https://via.placeholder.com/512', sizes: '512x512', type: 'image/png' },
  ]
 }]
});
Thông tin về chương xuất hiện trong thông báo về nội dung nghe nhìn trên ChromeOS.
Thông báo về nội dung nghe nhìn có các phân cảnh trong ChromeOS.

Cho phép người dùng điều khiển nội dung đang phát

Hành động trong phiên phát nội dung đa phương tiện là một thao tác (ví dụ: "phát" hoặc "tạm dừng") mà trang web có thể xử lý cho người dùng khi họ tương tác với nội dung nghe nhìn đang phát. Hành động tương tự và hoạt động giống như sự kiện. Giống như các sự kiện, các hành động được triển khai bằng cách đặt trình xử lý trên một đối tượng thích hợp (một thực thể của MediaSession) trong trường hợp này. Một số thao tác được kích hoạt khi người dùng nhấn các nút trên tai nghe, một thiết bị từ xa khác, bàn phím hoặc tương tác với một thông báo về nội dung nghe nhìn.

Ảnh chụp màn hình một thông báo về nội dung nghe nhìn trên Windows 10.
Thông báo về nội dung nghe nhìn tuỳ chỉnh trong Windows 10.

Vì một số thao tác trong phiên phát nội dung đa phương tiện có thể không được hỗ trợ, bạn nên sử dụng khối try…catch khi đặt các thao tác đó.

const actionHandlers = [
 ['play',     () => { /* ... */ }],
 ['pause',     () => { /* ... */ }],
 ['previoustrack', () => { /* ... */ }],
 ['nexttrack',   () => { /* ... */ }],
 ['stop',     () => { /* ... */ }],
 ['seekbackward', (details) => { /* ... */ }],
 ['seekforward',  (details) => { /* ... */ }],
 ['seekto',    (details) => { /* ... */ }],
 /* Video conferencing actions */
 ['togglemicrophone', () => { /* ... */ }],
 ['togglecamera',   () => { /* ... */ }],
 ['hangup',      () => { /* ... */ }],
 /* Presenting slides actions */
 ['previousslide', () => { /* ... */ }],
 ['nextslide',   () => { /* ... */ }],
];

for (const [action, handler] of actionHandlers) {
 try {
  navigator.mediaSession.setActionHandler(action, handler);
 } catch (error) {
  console.log(`The media session action "${action}" is not supported yet.`);
 }
}

Việc huỷ thiết lập trình xử lý hành động trong phiên phát nội dung đa phương tiện cũng dễ dàng như việc đặt trình xử lý này thành null.

try {
 // Unset the "nexttrack" action handler at the end of a playlist.
 navigator.mediaSession.setActionHandler('nexttrack', null);
} catch (error) {
 console.log(`The media session action "nexttrack" is not supported yet.`);
}

Sau khi bạn đặt, trình xử lý hành động trong phiên phát nội dung đa phương tiện sẽ vẫn tồn tại thông qua các lượt phát nội dung đa phương tiện. Mô hình này tương tự như mẫu trình nghe sự kiện, ngoại trừ việc xử lý một sự kiện có nghĩa là trình duyệt sẽ ngừng thực hiện bất kỳ hành vi mặc định nào và sử dụng hành vi này làm tín hiệu cho biết trang web hỗ trợ thao tác với nội dung đa phương tiện. Do đó, các chế độ điều khiển thao tác đối với nội dung đa phương tiện sẽ không hiển thị trừ phi bạn đặt trình xử lý hành động thích hợp.

Ảnh chụp màn hình về tiện ích Phát hiện nhạc trong macOS Big Sur.
Tiện ích Phát hiện nhạc trong macOS Big Sur.

Phát / tạm dừng

Thao tác "play" cho biết người dùng muốn tiếp tục phát nội dung đa phương tiện, còn "pause" cho biết muốn tạm dừng phát.

Biểu tượng "phát/tạm dừng" luôn hiển thị trong thông báo về nội dung nghe nhìn và các sự kiện nội dung nghe nhìn có liên quan sẽ được trình duyệt tự động xử lý. Để ghi đè hành vi mặc định, hãy xử lý thao tác "phát" và "tạm dừng" đối với nội dung đa phương tiện như minh hoạ bên dưới.

Ví dụ: trình duyệt có thể coi một trang web là không phát nội dung đa phương tiện khi tìm kiếm hoặc tải. Trong trường hợp này, hãy ghi đè hành vi này bằng cách đặt navigator.mediaSession.playbackState thành "playing" hoặc "paused" để đảm bảo giao diện người dùng của trang web luôn đồng bộ với các chế độ điều khiển thông báo về nội dung nghe nhìn.

const video = document.querySelector('video');

navigator.mediaSession.setActionHandler('play', async () => {
 // Resume playback
 await video.play();
});

navigator.mediaSession.setActionHandler('pause', () => {
 // Pause active playback
 video.pause();
});

video.addEventListener('play', () => {
 navigator.mediaSession.playbackState = 'playing';
});

video.addEventListener('pause', () => {
 navigator.mediaSession.playbackState = 'paused';
});

Bản nhạc trước

Thao tác "previoustrack" cho biết rằng người dùng muốn bắt đầu phát nội dung đa phương tiện hiện tại từ đầu nếu quá trình phát nội dung đa phương tiện có khái niệm bắt đầu, hoặc chuyển về mục trước trong danh sách phát nếu quá trình phát nội dung đa phương tiện có khái niệm về danh sách phát.

navigator.mediaSession.setActionHandler('previoustrack', () => {
 // Play previous track.
});

Bài hát tiếp theo

Thao tác "nexttrack" cho biết người dùng muốn chuyển nội dung nghe nhìn phát nội dung đa phương tiện sang mục tiếp theo trong danh sách phát nếu nội dung phát nội dung đa phương tiện có khái niệm về danh sách phát.

navigator.mediaSession.setActionHandler('nexttrack', () => {
 // Play next track.
});

Dừng

Thao tác "stop" cho biết người dùng muốn dừng phát nội dung đa phương tiện và xoá trạng thái nếu thích hợp.

navigator.mediaSession.setActionHandler('stop', () => {
 // Stop playback and clear state if appropriate.
});

Tua lại / Tua đi

Thao tác "seekbackward" cho biết người dùng muốn chuyển thời gian phát nội dung đa phương tiện về phía sau một khoảng thời gian ngắn, còn "seekforward" cho biết muốn di chuyển thời gian phát nội dung đa phương tiện về trước một khoảng thời gian ngắn. Trong cả hai trường hợp, một khoảng thời gian ngắn có nghĩa là vài giây.

Giá trị seekOffset được cung cấp trong trình xử lý hành động là thời gian tính bằng giây để di chuyển thời gian phát nội dung đa phương tiện. Nếu thời gian này không được cung cấp (ví dụ: undefined), bạn nên sử dụng thời gian hợp lý (ví dụ: 10-30 giây).

const video = document.querySelector('video');
const defaultSkipTime = 10; /* Time to skip in seconds by default */

navigator.mediaSession.setActionHandler('seekbackward', (details) => {
 const skipTime = details.seekOffset || defaultSkipTime;
 video.currentTime = Math.max(video.currentTime - skipTime, 0);
 // TODO: Update playback state.
});

navigator.mediaSession.setActionHandler('seekforward', (details) => {
 const skipTime = details.seekOffset || defaultSkipTime;
 video.currentTime = Math.min(video.currentTime + skipTime, video.duration);
 // TODO: Update playback state.
});

Tua đến một thời điểm cụ thể

Thao tác "seekto" cho biết người dùng muốn chuyển thời gian phát nội dung đa phương tiện đến một thời điểm cụ thể.

Giá trị seekTime được cung cấp trong trình xử lý hành động là thời gian tính bằng giây để chuyển thời gian phát nội dung nghe nhìn đến.

Boolean fastSeek được cung cấp trong trình xử lý thao tác là true nếu hành động được gọi nhiều lần trong một trình tự và đây không phải là lệnh gọi cuối cùng trong trình tự đó.

const video = document.querySelector('video');

navigator.mediaSession.setActionHandler('seekto', (details) => {
 if (details.fastSeek && 'fastSeek' in video) {
  // Only use fast seek if supported.
  video.fastSeek(details.seekTime);
  return;
 }
 video.currentTime = details.seekTime;
 // TODO: Update playback state.
});

Đặt vị trí phát

Việc hiển thị chính xác vị trí phát nội dung nghe nhìn trong một thông báo cũng đơn giản như việc đặt trạng thái vị trí tại một thời điểm thích hợp như minh hoạ dưới đây. Trạng thái vị trí là sự kết hợp giữa tốc độ phát nội dung nghe nhìn, thời lượng và thời gian hiện tại.

Ảnh chụp màn hình các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn trên màn hình khoá trong ChromeOS.
Các chế độ điều khiển nội dung nghe nhìn trên màn hình khoá trong ChromeOS.

Bạn phải cung cấp thời lượng và là số dương. Vị trí phải là số dương và nhỏ hơn thời lượng. Tốc độ phát phải lớn hơn 0.

const video = document.querySelector('video');

function updatePositionState() {
 if ('setPositionState' in navigator.mediaSession) {
  navigator.mediaSession.setPositionState({
   duration: video.duration,
   playbackRate: video.playbackRate,
   position: video.currentTime,
  });
 }
}

// When video starts playing, update duration.
await video.play();
updatePositionState();

// When user wants to seek backward, update position.
navigator.mediaSession.setActionHandler('seekbackward', (details) => {
 /* ... */
 updatePositionState();
});

// When user wants to seek forward, update position.
navigator.mediaSession.setActionHandler('seekforward', (details) => {
 /* ... */
 updatePositionState();
});

// When user wants to seek to a specific time, update position.
navigator.mediaSession.setActionHandler('seekto', (details) => {
 /* ... */
 updatePositionState();
});

// When video playback rate changes, update position state.
video.addEventListener('ratechange', (event) => {
 updatePositionState();
});

Việc đặt lại trạng thái vị trí cũng dễ dàng như đặt thành null.

// Reset position state when media is reset.
navigator.mediaSession.setPositionState(null);

Các thao tác trong hội nghị truyền hình

Khi người dùng chuyển cuộc gọi video vào cửa sổ Hình trong hình, trình duyệt có thể hiển thị các nút điều khiển cho micrô và máy ảnh cũng như nút treo máy. Khi người dùng nhấp vào các mục đó, trang web sẽ xử lý các trường hợp đó thông qua các thao tác hội nghị truyền hình bên dưới. Để xem ví dụ, hãy xem mẫu Hội nghị truyền hình.

Ảnh chụp màn hình các nút điều khiển của hội nghị truyền hình trong cửa sổ Hình trong hình.
Các tuỳ chọn điều khiển của hội nghị truyền hình trong cửa sổ Hình trong hình.

Bật/tắt micrô

Thao tác "togglemicrophone" cho biết người dùng muốn tắt hoặc bật micrô. Phương thức setMicrophoneActive(isActive) cho trình duyệt biết liệu trang web có đang cho phép micrô đang hoạt động hay không.

let isMicrophoneActive = false;

navigator.mediaSession.setActionHandler('togglemicrophone', () => {
 if (isMicrophoneActive) {
  // Mute the microphone.
 } else {
  // Unmute the microphone.
 }
 isMicrophoneActive = !isMicrophoneActive;
 navigator.mediaSession.setMicrophoneActive(isMicrophoneActive);
});

Chuyển đổi máy ảnh

Thao tác "togglecamera" cho biết người dùng muốn bật hoặc tắt camera đang hoạt động. Phương thức setCameraActive(isActive) cho biết liệu trình duyệt có coi trang web là đang hoạt động hay không.

let isCameraActive = false;

navigator.mediaSession.setActionHandler('togglecamera', () => {
 if (isCameraActive) {
  // Disable the camera.
 } else {
  // Enable the camera.
 }
 isCameraActive = !isCameraActive;
 navigator.mediaSession.setCameraActive(isCameraActive);
});

Kết thúc

Thao tác "hangup" cho biết người dùng muốn kết thúc một cuộc gọi.

navigator.mediaSession.setActionHandler('hangup', () => {
 // End the call.
});

Đang trình bày các thao tác trên trang trình bày

Khi người dùng đặt bản trình bày của họ vào cửa sổ Hình trong hình, trình duyệt có thể hiển thị các nút điều khiển để di chuyển qua các trang trình bày. Khi người dùng nhấp vào các quảng cáo đó, trang web sẽ xử lý các báo cáo đó thông qua Media Session API. Để xem ví dụ, hãy xem Mẫu Trình bày Trang trình bày.

Trang trình bày trước

Thao tác "previousslide" cho biết người dùng muốn quay lại trang trình bày trước khi trình bày các trang trình bày.

navigator.mediaSession.setActionHandler('previousslide', () => {
 // Show previous slide.
});

Hỗ trợ trình duyệt

 • 111
 • 111
 • x
 • x

Trang trình bày tiếp theo

Thao tác "nextslide" cho biết rằng người dùng muốn chuyển đến trang trình bày tiếp theo khi trình bày các trang trình bày.

navigator.mediaSession.setActionHandler('nextslide', () => {
 // Show next slide.
});

Hỗ trợ trình duyệt

 • 111
 • 111
 • x
 • x

Mẫu

Hãy xem một số mẫu Buổi truyền thông gồm Blender Foundationtác phẩm của Jan Morgenstern.

Bản ghi màn hình minh hoạ API Phiên đa phương tiện.

Tài nguyên