API การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ

API การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็น API เบราว์เซอร์ตามมาตรฐานที่ให้อินเทอร์เฟซแบบเป็นโปรแกรมระหว่างเว็บไซต์และเบราว์เซอร์เพื่อการลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ อย่างราบรื่น

API การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ:

 • ขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ - ผู้ใช้จะลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ได้อีกครั้งโดยอัตโนมัติแม้ว่าเซสชันจะหมดอายุไปแล้วหรือได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้ในอุปกรณ์อื่นก็ตาม
 • อนุญาตการลงชื่อเข้าใช้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวด้วยตัวเลือกบัญชี - ผู้ใช้จะเลือกบัญชีในตัวเลือกบัญชีเนทีฟได้
 • จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ - แอปพลิเคชันของคุณสามารถจัดเก็บชุดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือแม้แต่รายละเอียดบัญชีแบบรวมศูนย์ เบราว์เซอร์สามารถซิงค์ข้อมูลเข้าสู่ระบบเหล่านี้ในอุปกรณ์ต่างๆ

ต้องการดูของจริงไหม ลองใช้การสาธิต API การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบและดูที่โค้ด

ตรวจสอบการสนับสนุนเบราว์เซอร์ API การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ

การสนับสนุนเบราว์เซอร์

 • 51
 • 18
 • 60
 • 13

แหล่งที่มา

ก่อนที่จะใช้ API การจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้ตรวจสอบก่อนว่าระบบรองรับ PasswordCredential หรือ FederatedCredential หรือไม่

if (window.PasswordCredential || window.FederatedCredential) {
 // Call navigator.credentials.get() to retrieve stored
 // PasswordCredentials or FederatedCredentials.
}

ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ ให้ดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบจากเครื่องมือจัดการรหัสผ่านของเบราว์เซอร์แล้วใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบดังกล่าว

เช่น

 1. เมื่อผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณแต่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้โทรหา navigator.credentials.get()
 2. ใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ดึงมาเพื่อลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้
 3. อัปเดต UI เพื่อระบุว่าผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

บันทึกหรืออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ เช่น Google Sign-In, Facebook, GitHub

 1. หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีสำเร็จแล้ว ให้สร้าง FederatedCredential โดยใช้อีเมลของผู้ใช้เป็นรหัสและระบุผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวด้วย FederatedCredentials.provider
 2. บันทึกออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยใช้ navigator.credentials.store()

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้

หากผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ทำดังนี้

 1. หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีสำเร็จแล้ว ให้สร้าง PasswordCredential โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
 2. บันทึกออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยใช้ navigator.credentials.store()

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบจากฟอร์ม

ออกจากระบบ

เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ ให้โทรหา navigator.credentials.preventSilentAccess() เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ลงชื่อกลับเข้าใช้โดยอัตโนมัติ

การปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติยังช่วยให้ผู้ใช้สลับไปมาระหว่างบัญชีได้โดยง่าย เช่น ระหว่างบัญชีที่ทำงานกับบัญชีส่วนตัว หรือระหว่างบัญชีในอุปกรณ์ที่แชร์ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในออกจากระบบ

ความคิดเห็น