Tìm hiểu các tính năng của Baseline trong năm 2023.
Web Platform Baseline cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về những tính năng trên nền tảng web an toàn để sử dụng trong các dự án của bạn hiện nay.
Khám phá một số tính năng đã trở thành một phần của Baseline vào năm 2023.