با ویژگی هایی که در طول سال 2024 بخشی از Baseline شدند آشنا شوید.
Web Platform Baseline به شما اطلاعات واضحی در مورد اینکه کدام ویژگی های پلتفرم وب برای استفاده در پروژه های شما امروزه ایمن هستند به شما می دهد.
با تبدیل شدن ویژگی‌های جدید به بخش Baseline 2024 همراه باشید.