Đường cơ sở

Web Platform Baseline mang đến thông tin rõ ràng về việc hỗ trợ trình duyệt cho các tính năng của nền tảng web.

Web Platform Baseline cung cấp cho bạn thông tin rõ ràng về những tính năng trên nền tảng web an toàn để sử dụng trong các dự án của bạn hiện nay. Khi đọc một bài viết hoặc chọn thư viện cho dự án, nếu các tính năng được sử dụng đều là một phần của Đường cơ sở, thì bạn có thể tin tưởng mức độ tương thích của trình duyệt. Bằng việc điều chỉnh cho phù hợp với Đường cơ sở, bạn sẽ không bị bất ngờ khi kiểm thử trang web.

Baseline đang được triển khai trên MDN, web.dev và chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ cho bạn để cho bạn thấy rằng các tính năng được mô tả trong một bài viết hoặc thư viện đều là Đường cơ sở.

Ảnh chụp màn hình của trang cho thuộc tính lưới CSS trên MDN. Dấu kiểm màu xanh lục của Đường cơ sở cho biết tính năng này được hỗ trợ.
Đường cơ sở trên MDN.

Baseline giúp tất cả các bên liên quan và thành viên trong nhóm dễ dàng hiểu được sự hỗ trợ của trình duyệt mục tiêu.

  • Khi lập kế hoạch dự án, thay vì cần liệt kê các phiên bản trình duyệt cụ thể, bạn có thể đặt ra yêu cầu sử dụng các tính năng trong Đường cơ sở.
  • Khi phát hành thư viện, bạn có thể giúp người dùng tiềm năng nắm được sự hỗ trợ của các tính năng được dùng (và từ đó xác định xem các tính năng đó có an toàn để sử dụng trên trang web của họ hay không) bằng cách khai báo dịch vụ hỗ trợ cho Baseline.
  • Khi viết hướng dẫn, bạn có thể cho người đọc biết mọi nội dung được mô tả đều có trong Baseline. Sau đó, độc giả sẽ biết rằng đây là giải pháp mà họ có thể kết hợp vào một dự án.

Các tính năng sẽ trở thành một phần của Baseline khi được hỗ trợ trong phiên bản hiện tại và trước đó của tất cả trình duyệt chính – Chrome, Edge, Firefox và Safari. Tính năng nhắm mục tiêu của Baseline giúp ngăn chặn các yêu cầu đối với trang web của bạn bị mắc kẹt trong quá khứ. Khi thêm tính năng, bạn có thể tận dụng những tính năng mới đã trở thành một phần của Baseline, duy trì cùng mức độ hỗ trợ cho người dùng.

Làm việc với đối tác của chúng tôi trên các trình duyệt khác

Nhóm Chrome muốn cải thiện trải nghiệm của các nhà phát triển và chúng tôi biết tầm quan trọng của việc các trang web và ứng dụng của bạn hoạt động tốt trên mọi trình duyệt. Để cải thiện khả năng tương tác, chúng tôi đã hợp tác với Apple, Microsoft và Mozilla, cùng với các đối tác khác trong phiên bản Interop 2022 và Interop 2023.

Do luôn có một khoảng trống giữa các tính năng có sẵn trong tất cả các trình duyệt, chúng tôi đã đề xuất ý tưởng tạo một nhóm tính năng an toàn đã biết cho Nhóm cộng đồng Web DX. Ý tưởng này đã trở thành Baseline, một cách để xác định những tính năng nào hoạt động tốt trên mọi công cụ, một cách để hỗ trợ trong một thế giới đa động cơ một cách rõ ràng.

Phiên bản cơ sở năm 2024

Đường cơ sở sẽ di chuyển khi có thêm nhiều tính năng có khả năng tương tác. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc hiểu rõ bộ tính năng của web tại một thời điểm sẽ rất hữu ích. Do đó, mỗi năm một lần, chúng tôi sẽ phát hành bộ dữ liệu Baseline của năm. Vào cuối năm nay, bạn sẽ có thể biết được các tính năng của Baseline 2024. Điều này có nghĩa là nếu muốn một mục tiêu không di chuyển, bạn có thể nhắm mục tiêu cho bản phát hành hằng năm. Bạn cũng có thể so sánh sự thay đổi của nền tảng web này so với cùng kỳ năm trước.

Tham gia

Baseline được phát triển trong dự án Bộ tính năng, một dự án do cộng đồng hướng đến nhằm cung cấp một bộ tính năng toàn diện và mới nhất gồm các nhóm tính năng của nền tảng web. Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp cho Baseline bằng cách thêm các tính năng mới, xem lại các tính năng hiện có hoặc đưa ra ý kiến phản hồi dưới dạng vấn đề về kho lưu trữ đó.

Nếu bạn là tác giả thư viện hoặc công cụ, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng giới thiệu việc hỗ trợ. Sắp tới, chúng tôi sẽ cung cấp một số cách để chứng minh rằng thư viện hoặc công cụ của bạn tương thích với Baseline. Tiện ích này có thể hiển thị trên GitHub và sẽ liên kết đến Trang web cơ sở. Hãy xem trang này để biết thông tin cập nhật.

Tìm hiểu thêm