Strumienie kompresji są teraz obsługiwane we wszystkich przeglądarkach

Obsługa przeglądarek

  • 80
  • 80
  • 113
  • 16.4

Źródło

Interfejs Compression Streams API służy do kompresowania i dekompresji strumieni danych w formacie gzip lub deflate (lub deflate-raw).

Dzięki wbudowanej kompresji interfejsu Commition Streams API aplikacje JavaScript nie muszą zawierać biblioteki kompresji, co zmniejsza rozmiar pobieranych aplikacji. Ten przydatny interfejs API jest teraz obsługiwany we wszystkich przeglądarkach.

Kompresuj dane

Ten fragment kodu pokazuje, jak kompresować dane:

const readableStream = await fetch('lorem.txt').then(
  (response) => response.body
);
const compressedReadableStream = readableStream.pipeThrough(
  new CompressionStream('gzip')
);

Dekompresja danych

Aby dokonać dekompresji, przeciągnij skompresowany strumień przez strumień dekompresji.

const decompressedReadableStream = compressedReadableStream.pipeThrough(
  new DecompressionStream('gzip')
);

Pokaz