Thúc đẩy tương tác đến thời gian hiển thị tiếp theo

INP không còn thử nghiệm nữa. Tìm hiểu về kế hoạch của Chrome biến Chrome thành Chỉ số quan trọng chính của trang web vào năm 2024.

Annie Sullivan
Annie Sullivan

Sứ mệnh của Chrome khi triển khai chương trình Các chỉ số quan trọng về trang web là giúp nhà phát triển tập trung vào các chỉ số thiết yếu để mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng – Các chỉ số quan trọng về trang web. Một khía cạnh quan trọng của trải nghiệm người dùng mà chúng tôi đang tập trung chú trọng vào là khả năng thích ứng, tức là khả năng trang web phản ứng nhanh với hoạt động tương tác của người dùng.

Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên (FID) là chỉ số Chỉ số quan trọng chính của trang web giúp đo lường khả năng phản hồi. Tuy nhiên, như chúng tôi từng viết, có những điểm hạn chế đã biết của FID. Do đó, chúng tôi đã khám phá và thu thập ý kiến phản hồi về một chỉ số thử nghiệm (sau đó) giúp giải quyết những hạn chế này một cách hiệu quả hơn. Năm 2022, chúng tôi công bố chỉ số Lượt tương tác với Nội dung hiển thị tiếp theo (INP) làm chỉ số mới, sau đó cung cấp rộng rãi loại chỉ số này trong các công cụ của chúng tôi và bắt đầu hợp tác với cộng đồng để kiểm tra mức độ hiệu quả của chỉ số này.

Sau một năm thử nghiệm và thu thập ý kiến phản hồi của cộng đồng, chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu và thông báo rằng INP không còn thử nghiệm nữa. Ngoài ra, kể từ tháng 3 năm 2024, chúng tôi cũng cam kết sẽ quảng bá INP dưới dạng chỉ số Chỉ số quan trọng chính của trang web về khả năng phản hồi, thay thế FID (Thời gian phản hồi lần tương tác đầu tiên).

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ trình bày thêm về động lực đằng sau quyết định này, chính xác về những thay đổi và cách bắt đầu. Để biết thêm về mức độ ảnh hưởng của thay đổi này đến Google Tìm kiếm, hãy tham khảo bài đăng trên blog của họ.

Chỉ số hiệu quả hơn để đo lường khả năng thích ứng

FID là một bước tiến lớn khi chúng tôi ra mắt chỉ số này dưới dạng Chỉ số quan trọng chính của trang web vào năm 2020. Phiên bản này mang đến cho nhà phát triển một cách mới để đo lường khả năng phản hồi khi người dùng thực tế trải nghiệm tính năng này. Đây luôn là một phần quan trọng của chương trình Các chỉ số quan trọng về trang web. Không giống như các chỉ số tương tự chỉ ước tính khả năng tương tác trên trang (như Tổng thời gian chặn (TBT)Thời gian tương tác (TTI)), FID trực tiếp đo lường trải nghiệm người dùng. Điều quan trọng là một trang có thể có TBT hoặc TTI chậm nhưng vẫn được xem là thích ứng, do cách người dùng thực tương tác với trang.

Mặc dù công cụ này đã giúp chúng tôi cải thiện cách chúng tôi đo lường khả năng phản hồi, nhưng FID không phải là không có hạn chế. Bản thân tên này thực sự đã nêu rõ hai giới hạn như vậy: "lần nhập đầu tiên" và "độ trễ". FID chỉ báo cáo khả năng phản hồi trong lần đầu tiên người dùng tương tác với trang. Mặc dù ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng lượt tương tác đầu tiên không nhất thiết thể hiện tất cả lượt tương tác trong suốt thời gian truy cập vào một trang. Hơn nữa, FID chỉ đo lường phần độ trễ đầu vào của lượt tương tác đầu tiên. Đây là khoảng thời gian mà trình duyệt phải đợi (do mức độ bận của luồng chính) trước khi bắt đầu xử lý lượt tương tác.

Nhập INP. Thay vì chỉ đo lường lượt tương tác đầu tiên, INP xem xét tất cả lượt tương tác, báo cáo một trong những lượt tương tác chậm nhất trong toàn bộ thời gian hoạt động của trang. Và, thay vì chỉ đo phần độ trễ, INP đo lường toàn bộ thời lượng từ khi bắt đầu tương tác, thông qua trình xử lý sự kiện và cho đến khi trình duyệt có thể vẽ khung tiếp theo. Do đó, Tương tác đến Nội dung vẽ tiếp theo. Những chi tiết triển khai này giúp INP đo lường khả năng phản hồi mà người dùng nhận thấy toàn diện hơn nhiều so với FID.

INP đang phát triển

Kể từ hôm nay, INP không còn thử nghiệm nữa và sẽ được coi là Chỉ số quan trọng chính của trang web đang chờ xử lý. Đây là chỉ định mới để chỉ ra rằng INP đã chứng minh được khả năng sẵn sàng thay thế FID, nhưng chúng tôi vẫn chưa thực hiện thay đổi này. Để hệ sinh thái có thời gian điều chỉnh, INP sẽ chính thức trở thành một chỉ số Chỉ số quan trọng chính của trang web ổn định vào tháng 3 năm 2024.

Hình ảnh minh hoạ tiến trình của các giai đoạn INP, bắt đầu từ khi Chrome công bố hỗ trợ thử nghiệm cho INP vào tháng 5 năm 2022 cho đến hôm nay vào tháng 5 năm 2023 khi Chrome thông báo rằng INP hiện là chỉ số Chỉ số quan trọng chính của trang web không thử nghiệm và đang chờ xử lý. Cuối cùng, đến tháng 3 năm 2024, khi INP trở thành chỉ số Chỉ số quan trọng chính của trang web, thay thế FID.
Hình ảnh minh hoạ tiến trình của các giai đoạn INP.

Trên các công cụ của chúng tôi, bạn sẽ bắt đầu thấy INP mà không có tiền tố hoặc biểu tượng experimental. Nếu sử dụng dữ liệu INP theo phương thức lập trình từ bất kỳ API nào sau đây, bạn sẽ cần cập nhật mã để chuyển sang trường INP không thử nghiệm.

Công cụ Trường không dùng nữa Trường mới
API CrUX experimental_interaction_to_next_paint interaction_to_next_paint
API lịch sử CrUX experimental_interaction_to_next_paint interaction_to_next_paint
CrUX BigQuery experimental.interaction_to_next_paint interaction_to_next_paint
API PageSpeed Insights experimental_interaction_to_next_paint interaction_to_next_paint
Báo cáo Lighthouse* experimental-interaction-to-next-paint interaction-to-next-paint
Bản đồ các API theo tên trường INP cũ và mới.
* Lighthouse sẽ ngừng sử dụng trường INP thử nghiệm trong phiên bản 11.

Để quá trình chuyển đổi diễn ra dễ dàng và tránh làm hỏng bất kỳ ứng dụng nào về sau, những API này sẽ tiếp tục phân phát trường INP thử nghiệm trong 90 ngày nữa. Chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ API cho trường INP thử nghiệm từ ngày 8 tháng 8 năm 2023.

Trong khi đó, FID vẫn sẽ là Chỉ số quan trọng chính của trang web cho đến hết tháng 3 năm 2024. Khi đó, INP sẽ kết hợp Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP)Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS) là 3 Chỉ số quan trọng chính của trang web ổn định. Trong nội dung cập nhật sau này, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin về thời điểm chính xác thay đổi và kế hoạch cho FID sau khi thay thế chỉ số này dưới dạng Chỉ số quan trọng chính của trang web.

Bắt đầu với INP

Giá trị INP tốt là 200 mili giây trở xuống, giá trị kém lớn hơn 500 mili giây và những giá trị còn lại cần cải thiện.

Đừng chờ đến khi INP trở thành Chỉ số quan trọng chính của trang web vào năm 2024 rồi mới bắt đầu cải thiện nó. Trang web của bạn có thể nằm trong nhóm 93% số trang web có hiệu suất FID tốt trên thiết bị di động. Tuy nhiên, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng chỉ 65% trang web có hiệu suất INP tốt trên thiết bị di động. INP mang đến bức tranh chính xác hơn về khả năng phản hồi, vì vậy, những con số này giúp chúng tôi thấy rõ hơn khả năng cải thiện ở phía trước.

Để tìm hiểu xem trang web của bạn có vấn đề về INP hay không, cách giải quyết các vấn đề đó và tất cả những vấn đề liên quan đến INP, bạn nên bắt đầu xem hướng dẫn tối ưu hoá về INP. Cho dù bạn mới lần đầu tìm hiểu về khả năng phản hồi hay đã là chuyên gia về hiệu suất, chúng tôi đã thêm rất nhiều hướng dẫn mới để giúp mọi người tìm hiểu cách đo lường và tối ưu hoá INP theo cách dễ dàng nhất có thể.

Có thể bạn cần chút thời gian để tìm hiểu về INP, và điều đó hoàn toàn bình thường. Để giúp bạn tập trung vào hoạt động tối ưu hoá có mức ROI cao nhất, vào đầu năm nay, chúng tôi đã xuất bản một bài đăng trên blog để tóm lược nội dung hướng dẫn về những đề xuất hiệu quả nhất giúp cải thiện Các chỉ số quan trọng về trang web. Cụ thể, chúng tôi đã viết về ba kỹ thuật cần biết áp dụng như nhau để tối ưu hoá FID và INP: tránh hoặc chia nhỏ các tác vụ dài, tránh JavaScript không cần thiết và tránh các cập nhật kết xuất lớn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các kỹ thuật này và nhiều kỹ thuật tối ưu hoá INP khác trong tài liệu của chúng tôi.

Con đường phía trước

Một tiêu chuẩn mới cho khả năng phản hồi đã được thiết lập và chúng tôi rất vui mừng khi thấy cộng đồng thúc đẩy thử thách để có trải nghiệm người dùng tốt hơn. Các ý kiến phản hồinghiên cứu điển hình ban đầu đầy hứa hẹn, nhưng chúng tôi biết rằng đối với nhiều người, đó có thể là cả một chặng đường dài và xa lạ. Chúng tôi luôn nỗ lực biến hành trình đó trở nên dễ dàng nhất có thể bằng cách sử dụng các công cụ chẩn đoán, toolstài liệu được cải tiến để hỗ trợ nhà phát triển trong quá trình này.

Hãy chú ý theo dõi thông tin cập nhật về ngày tốt nghiệp chính xác của INP vào tháng 3 năm 2024. Mặc dù chỉ số này không còn trong giai đoạn thử nghiệm nữa, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận ý kiến phản hồi tại web-vitals-feedback@googlegroups.com để giúp chúng tôi cải thiện INP và toàn bộ chương trình Các chỉ số quan trọng về trang web.