Popover API trafia do Baseline

Zaczęło się! Jedna z funkcji, która mnie najbardziej interesuje, została właśnie udostępniona we wszystkich nowoczesnych przeglądarkach i oficjalnie uwzględniona w programie Baseline w 2024 roku. Jest to Popover API. Popover oferuje wiele świetnych elementów podstawowych i programistycznych do tworzenia warstwowych interfejsów, takich jak etykietki, menu czy interfejsy nauczania.

Obsługa przeglądarek

 • 114
 • 114
 • 125
 • 17

Źródło

Najważniejsze funkcje wyskakującego okienka to m.in.:

 • Promocja na górną warstwę. Wyskakujące okienka pojawiają się w górnej warstwie nad pozostałymi obszarami strony, więc nie musisz już korzystać z z-index.
 • Funkcja zamykania lampkami. Kliknięcie poza obszarem wyskakującego okienka spowoduje zamknięcie wyskakującego okienka i powrót do niego.
 • Domyślne zarządzanie fokusem. Otwarcie wyskakującego okienka sprawia, że następna karta się w nim zatrzymuje.
 • Ułatwienia dostępu w postaci wiązań klawiatury. Naciśnięcie klawisza esc lub dwukrotne przełączenie spowoduje zamknięcie wyskakującego okienka i powrócenie zaznaczenia.
 • Powiązania ułatwień dostępu. Łączenie elementu wyskakującego okienka z wyzwalaniem wyskakującego okienka w sposób semantyczny.

Tworzenie wyskakujących okienek

Tworzenie wyskakujących okienek w wyskakującym okienku jest całkiem łatwe. Aby używać wartości domyślnych, potrzebujesz tylko elementu button, który aktywuje wyskakujące okienko, i odpowiedniego elementu.

 • Najpierw ustaw atrybut popover dla elementu, który będzie wyskakującego okienka.
 • Następnie dodaj unikalny id do elementu wyskakującego okienka.
 • Aby połączyć przycisk z wyskakującym okienkiem, ustaw popovertargetprzycisku na wartość id elementu wyskakującego okienka.

Widać to w tym kodzie:

<button popovertarget="my-popover">Open Popover</button>

<div id="my-popover" popover>
 <p><p>I am a popover with more information. Hit <kbd>esc</kbd> or click away to close me.<p></p>
</div>
Podstawowy przykład użycia atrybutu popover.

Aby mieć dokładniejszą kontrolę nad wyskakującym okienkiem, możesz bezpośrednio ustawić ich typy. Na przykład użycie atrybutu bez wartości popover jest równoznaczne z użyciem atrybutu popover="auto". Wartość auto umożliwia zniknięcie światła i automatyczne zamykanie innych wyskakujących okienek. Użyj funkcji popover="manual" i dodaj przycisk zamykania. Ręcznie używane wyskakujące okienka nie zamykają innych wyskakujących okienek ani nie pozwalają użytkownikom na zamknięcie wyskakującego okienka przez kliknięcie przycisku w interfejsie. Samodzielnie tworzysz wyskakujące okienko za pomocą:

<button popovertarget="my-popover" class="trigger-btn"> Open Popover </button>

<div id="my-popover" popover=manual>
 <p>I am a popover with more information. Hit the close button or toggle to close me.<p>
 <button class="close-btn" popovertarget="my-popover" popovertargetaction="hide">
  <span aria-hidden="true">❌</span>
  <span class="sr-only">Close</span>
 </button>
</div>
Przykład wyskakującego okienka ustawionego ręcznie.

Wyskakujące okienko a okno modalne

Być może zastanawiasz się, czy w otwartym oknie dialogowym powinno pojawić się wyskakujące okienko. Odpowiedź brzmi: możesz nie mieć takiej możliwości.

Pamiętaj, że atrybut popover nie określa własnej semantyki. O ile można teraz tworzyć okna modalne za pomocą wyskakującego okienka, występują między nimi pewne kluczowe różnice:

Element modalny <dialog>

 • Otwarto w aplikacji dialog.showModal().
 • Zamknięte w: dialog.close().
 • Sprawia, że reszta strony jest bezwładna.
 • Nie obsługuje wyciszania diody.
 • Styl stanu otwarcia możesz określić za pomocą atrybutu [open].
 • Jest to element interaktywny, który blokuje interakcję z resztą strony.

Atrybut [popover]

 • Można je otwierać za pomocą deklaratywnego wywołującego (popovertarget).
 • Zamknięto za pomocą popovertarget (automatycznego wyskakującego okienka) lub popovertargetaction=hide (ręcznego wyskakującego okienka).
 • Nie czyni reszty strony bezczynności.
 • Obsługuje funkcję przyciemnienia ekranu.
 • Styl stanu otwarcia możesz określić za pomocą pseudoklasy :popover-open.
 • Brak wrodzonej semantyki.

Wnioski i dalsze lektury

popover udostępnia na platformie wiele ciekawych funkcji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym interfejsie API, w tym o dostępności tej funkcji oraz o dokumentacji dotyczącej zestawu funkcji, poniżej znajdziesz więcej informacji na ten temat: