TransformStream jest teraz obsługiwany w różnych przeglądarkach

Teraz, gdy strumienie przekształcania są obsługiwane w Chrome, Safari i Firefoksie, możesz już w pełni korzystać z tej funkcji.

Interfejs Streams API umożliwia podział zasobu, który chcesz odebrać, wysłać lub przekształcić na małe fragmenty, a następnie przetwarzać te fragmenty po kolei. Niedawno przeglądarka Firefox 102 zaczęła obsługiwać TransformStream, co oznacza, że TransformStream działa teraz także w różnych przeglądarkach. Strumienie przekształcenia umożliwiają strumieniowanie z elementu ReadableStream do WritableStream, przeprowadzanie przekształceń na fragmentach lub bezpośrednie przetwarzanie przekształconych wyników, jak pokazano w poniższym przykładzie.

class UpperCaseTransformStream {
 constructor() {
  return new TransformStream({
   transform(chunk, controller) {
    controller.enqueue(chunk.toUpperCase());
   },
  });
 }
}

button.addEventListener('click', async () => {
 const response = await fetch('/script.js');
 const readableStream = response.body
  .pipeThrough(new TextDecoderStream())
  .pipeThrough(new UpperCaseTransformStream());

 const reader = readableStream.getReader();
 pre.textContent = '';
 while (true) {
   const { done, value } = await reader.read();
   if (done) {
    break;
   }
   pre.textContent += value;
 }
});

Demonstracyjny

Obsługiwane przeglądarki

Obsługa przeglądarek

 • 67
 • 79
 • 102
 • 14.1

Źródło

Należy do serii Newly interoperable