Công bố Trang tổng quan về Nền tảng web

Hôm nay, tại Google I/O, chúng tôi đã công bố Trang tổng quan về nền tảng web. Lần đầu tiên, bạn sẽ có cách để xem toàn bộ nền tảng web được ánh xạ dưới dạng một tập hợp tính năng, cùng với khả năng hỗ trợ các tính năng đó trong trình duyệt.

Trang tổng quan về Nền tảng web.

Trang tổng quan không nhằm mục đích thay thế cho Tôi có thể sử dụng hay dữ liệu về khả năng tương thích với trình duyệt trên MDN. Trong cuộc sống hằng ngày của bạn với vai trò là nhà phát triển, sản phẩm có thể không hữu ích bằng những địa điểm này. Tuy nhiên, việc hiển thị nền tảng theo cách này sẽ tạo ra một số khả năng thú vị.

Khám phá Baseline

Một cách sử dụng cho Trang tổng quan là xem mọi thứ trong một năm nhất định. Ví dụ: Baseline 2023. Việc này có thể giúp họ nắm được những tính năng mới trên nền tảng, có thể là để tìm hiểu về các tính năng mới.

Thông tin dành cho tác giả và người trình bày

Nếu bạn viết hoặc nói về các chủ đề trên nền tảng web, thì việc biết được tính năng mới hoặc tính năng mới được tất cả trình duyệt hỗ trợ sẽ rất hữu ích khi bạn tạo bài nói hay bài viết mới. Ví dụ: giờ đây, việc viết bài đăng hằng tháng về các tính năng mới của nền tảng web trên web.dev nay đã dễ viết hơn rất nhiều. Bạn cũng có thể đưa ra danh sách mọi thứ đã có trong 3 tháng qua để tạo ra một bài đăng danh sách hấp dẫn về những thứ mà mọi người có thể thử.

Theo dõi một đối tượng

Trang tổng quan cho phép bạn theo dõi trạng thái của một tính năng trong quá trình tính năng đó trở thành một phần của Baseline. Công cụ này cho thấy điểm Kiểm thử nền tảng web để cho biết tiến trình triển khai, vì các bài kiểm thử có vượt qua tính năng này nên có khả năng tương tác cao hơn.

Dữ liệu này đến từ đâu?

Trang tổng quan dựa trên dữ liệu công khai do các nhà cung cấp trình duyệt và người đóng góp cho cộng đồng duy trì trong nhiều cộng đồng – Dữ liệu tương thích với trình duyệt, Tính năng webThử nghiệm nền tảng web.

Khi nào tôi có thể xem dữ liệu của các năm trước?

Chúng tôi đã liên kết tất cả tính năng trong Baseline 2023 trở đi. Vì vậy, tất cả tính năng phát hành sau tháng 1 năm 2023 đều đã có trên trang tổng quan, đồng thời sẽ bổ sung các tính năng mới khi ra mắt. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực bổ sung các tính năng cũ hơn và dự định hoàn thành các tính năng đó vào cuối năm nay. Chúng ta sẽ đánh dấu năm hoàn thành bằng cách thêm dấu trang cho năm đó trong thanh bên.

Liên hệ

Chúng tôi muốn nghe đề xuất của bạn cho Trang tổng quan. Nếu bạn có ý tưởng hoặc muốn báo cáo lỗi, bạn có thể tìm chúng tôi trên GitHub.