Jak Disney+ Hotstar zwiększył tygodniową liczbę wyświetleń kart o 100% na urządzeniach domowych, obniżając INP o 61%

Udoskonalenie interakcji z aplikacją Next Paint (INP) na telewizorach smart TV i dekoderach stanowi znacznie trudniejsze zadanie niż w przypadku przeglądarek na komputerach ze względu na ograniczenia w zakresie obsługi interfejsów API i niewielkie wymagania systemowe. To studium przypadku pokazuje, jak firma Disney+ Hotstar zdołała pokonać te przeszkody i w rezultacie uzyskać znaczne korzyści biznesowe.

Bhuvaneswaran Mohan
Bhuvaneswaran Mohan
Saurabh Rajpal
Saurabh Rajpal

Wraz ze wzrostem popularności urządzeń domowych firma Disney+ Hotstar zdała sobie sprawę, że zapewnienie bezproblemowego przeglądania treści w aplikacji na telewizory smart TV i dekodery są kluczowym wymaganiem biznesowym. W przypadku takich urządzeń trudniej jest jednak naprawić wartość INP, ponieważ każdy model telewizora może korzystać z bardzo starszych wersji przeglądarki, np. telewizor LG z 2020 r. korzysta z Chrome 68 wydanego w 2018 roku. Niektóre z tych urządzeń można zaliczyć do słabszych urządzeń, co oznacza, że nie reagują na interakcje tak szybko jak flagowe tablety czy laptopy.

Na rysunku poniżej porównano czas potrzebny na wczytanie strony w sytuacji, gdy procesor w laptopie 6 razy jest 6-krotnie spowolniony w Narzędziach deweloperskich w Chrome i na telewizorze smart TV. Jak widać, laptop jest nadal znacznie szybszy niż niedawno wyprodukowany telewizor smart TV.

Zrzut ekranu pokazujący profilowanie wydajności w Narzędziach deweloperskich w Chrome i zrzut ekranu z wydajnością wczytywania aplikacji Disney+ HotStar na laptopie. Dane niestandardowe o nazwie PAGE_RENDER_TIME pojawiają się po 1,39 sekundy.
Profil (czas renderowania strony w ciągu 1,3 s) na laptopie z 6-krotnym spowolnieniem procesora w celu pozorowania konfiguracji przeglądarki na telewizorze. PAGE_RENDER_TIME to dane niestandardowe służące do określania czasu, jaki upływa między wyświetleniem pierwszego składnika strony a zakończeniem analizy HTML.
Zrzut ekranu pokazujący profilowanie wydajności w Narzędziach deweloperskich w Chrome i zrzut ekranu z wydajnością wczytywania aplikacji Disney+ HotStar na telewizorze smart TV. Dane niestandardowe o nazwie PAGE_RENDER_TIME pojawiają się po 6,47 sekundy.
Profil (renderowanie strony w 6,47 sekundzie) z rzeczywistego telewizora za pomocą zdalnego debugowania za pomocą aplikacji telewizyjnej uruchomionej w Chrome.

Chociaż testy te dostarczają danych laboratoryjnych, Disney+ Hotstar zaczął zbierać dane dotyczące interakcji z kolejnym wyrenderowaniem (INP) od rzeczywistych użytkowników aplikacji przy użyciu biblioteki Web-vitals. Zaobserwowaliśmy, że u 75% użytkowników aplikacji wystąpiła w tym polu wartość INP wynosząca 675 milisekund, co według progów INP jest „słabe”.

To studium przypadku pokazuje, jak Disney+ Hotstar poprawiło responsywność w aplikacjach do odtwarzania strumieniowego, zwłaszcza na słabszych urządzeniach. Firma osiągnęła wzrost o 61% dzięki obniżeniu wartości INP do 272 milisekund – nadal powyżej zalecanego progu „dobrego” wynoszącego 200 milisekund, ale to jednak znaczny wzrost.

Wnioski

Zespół Disney+ Hotstar wprowadził do aplikacji metodę onINP z biblioteki Web-vitals. Na początku wystąpiły różne problemy, zwłaszcza przy określaniu dokładnego elementu docelowego. Problem pojawił się, ponieważ wszystkie odniesienia prowadziły do treści z powodu zewnętrznej biblioteki nawigacji przestrzennej, która była używana z pewnymi dostosowaniami w aplikacji Disney+ Hotstar. Biblioteka ta nasłuchuje wyłącznie zdarzeń z treści dokumentu, a następnie określa aktywny element i przewiduje następny fokus na podstawie zdalnych naciśnięć klawiszy.

Firma Disney+ Hotstar najpierw rozwiązała problem z atrybucją, aby umożliwić prawidłowe identyfikowanie interakcji odpowiedzialnych za wysokie wartości INP. W tym celu Disney+ Hotstar zarejestrował atrybut focusKey, który jest już obecny w bibliotece nawigacji przestrzennej dla aktualnie aktywnego elementu, a także mapę wszystkich elementów, które można zaznaczyć na stronie, co odpowiada celowi interakcji dostępnemu w ramach atrybucji Web-witals.

Zrzut ekranu z listą elementów zgodnie z ich atrybutem FocusKey wraz z czasem oczekiwania na interakcję z każdym z nich.
Rejestrowanie parametru focusKey wraz ze ścieżką do elementu, który go uruchamia.

Po wprowadzeniu odpowiednich pomiarów i atrybucji wyniki z danych terenowych zgłosiły te interakcje jako najbardziej problematyczne dla INP:

 1. Nawigacja w poziomie w zasobniku karuzeli.
 2. Nawigacja w pionowym panelu karuzeli.
 3. Interakcje podczas początkowego wczytywania strony.
Zrzut ekranu z elementem odpowiedzialnym za nawigację karuzelową w obszarze powiadomień za pomocą klawisza zaznaczenia.
Wpis w panelu pokazujący wkład w INP według nawigacji karuzelowej w zasobnikach.

Po profilowaniu tych interakcji z panelem wydajności w Narzędziach deweloperskich w Chrome zauważono, że biblioteka nawigacji przestrzennej odczytuje położenie wszystkich elementów, które można zaznaczyć, i tworzy nowe drzewo. Jest to kosztowna operacja, która powoduje buforowanie układu przy każdej interakcji, np. przy przechodzeniu z jednego elementu do drugiego.

W przypadku strony głównej drzewo zostało wygenerowane przez bibliotekę nawigacji przestrzennej w następujący sposób:

Przykładowe drzewo wygenerowane przez bibliotekę nawigacji przestrzennej. Poniżej poziomu głównego znajdują się pasek nawigacyjny i węzły kontenera. Węzeł kontenera w kontenerze zawiera 3 węzły kart, z których każdy ma wiele węzłów podrzędnych, przyczyniając się do dużego rozmiaru DOM.
Poprzednie drzewo nawigacji przestrzennej dla strony głównej.

Oznaczało to, że jeśli w aplikacji wyświetlało się 10 półek, a każdy z nich miał 7 kart, w jego kontenerze pojawiło się 70 elementów, które można zaznaczyć, w tym elementy nawigacyjne. To duża liczba elementów interaktywnych. Wykorzystano też zewnętrzną bibliotekę karuzeli, która odczytuje wymiary każdej karty podczas nawigacji poziomej w celu przetłumaczenia kontenera, co jeszcze bardziej zwiększa opóźnienie interakcji.

Rozwiązywanie problemów

Pojawiło się kilka różnych problemów, które trzeba rozwiązać osobno, aby rozwiązać problemy z czasem reagowania całej aplikacji.

Ulepszenia nawigacji w poziomym obszarze powiadomień

Firma Disney+ Hotstar stworzyła własną bibliotekę karuzeli, która nie powoduje przebijania układu dzięki skomponowanym animacjam i odczytywaniu wymiarów raz na tackę, a nie raz na kartę.

Nawigacja przestrzenna skupia się tylko na głównym elemencie karuzeli, a na potrzeby nawigacji poziomej pojawia się nasza niestandardowa karuzela. Dzięki takiemu podejściu Disney+ Hotstar eliminował zależność nawigacji przestrzennej od starej biblioteki obrotowej, która odczytuła wymiary przy każdym nawigowaniu.

Tak wygląda drzewo nawigacji przestrzennej po tych optymalizacji.

Przykład zoptymalizowanego drzewa wygenerowanego przez bibliotekę nawigacji przestrzennej, które jest znacznie zoptymalizowane w stosunku do poprzedniej wersji i zawiera znacznie mniej węzłów.
Drzewo nawigacji przestrzennej po optymalizacji.

Poniższe obrazy przedstawiają porównanie wydajności zmierzone w panelu wydajności Narzędzi deweloperskich w Chrome przed wdrożeniem karuzeli i po niej.

Zrzut ekranu przedstawiający panel wydajności w Narzędziach deweloperskich w Chrome dla zadań uruchamianych przez karuzelę innej firmy. Istnieje wiele długich zadań, które opóźniają interaktywność.
Karuzela zewnętrzna.
Zrzut ekranu przedstawiający panel wydajności w Narzędziach deweloperskich w Chrome dla zadań uruchamianych przez wewnętrzną karuzelę. W porównaniu z karuzelą firmy zewnętrznej jest o wiele mniej długich zadań, co pozwala na ich szybsze interakcje.
Wewnętrzna karuzela

W rezultacie firma Disney+ Hotstar odnotowała znaczny spadek INP swojej aplikacji. Dzięki usunięciu biblioteki zewnętrznej udało się też zaoszczędzić około 35 KB (po skompresowaniu). Dodatkowo dzięki tym ulepszeniom zespół Disney+ Hotstar skrócił czas trwania danych niestandardowych używanych do pomiaru całkowitego czasu renderowania strony głównej, ponieważ układy są uruchamiane rzadziej z powodu mniejszej liczby węzłów nawigacji przestrzennej.

Ciąg czasowy niestandardowych danych dotyczących czasu renderowania strony zarówno w przypadku Tizentv, jak i webos, które spadły odpowiednio o 31% i 25,2% w okresie od 13 do 19 marca.
Spadek czasu renderowania strony w systemie operacyjnym TV (Samsung-Tizen i WebOS-LG).

Ulepszenia nawigacji w obszarze pionowym

Firma Disney+ Hotstar usprawniła też nawigację w pionie dzięki leniwemu ładowaniu paneli zamiast wczytywania ich wszystkich z góry. Podczas wczytywania strony zamiast 10 wystąpień tego obszaru, który wewnętrznie zawiera komponent karuzeli i kilka obrazów, aplikacja wczytuje tylko 2 sceny widoczne w widocznym obszarze oraz dodatkowy obszar nad i poniżej. Renderowanie zostało również podzielone na wiele zadań z wykorzystaniem strategii uzyskiwania zysku setTimeout(), aby wątek główny miał więcej możliwości obsługi interakcji użytkowników.

Stylizowana wizualizacja zadań do uruchamiania modułów obsługi zdarzeń i aktualizacji renderowania. Aktualizacje renderowania są odkładane po długim zadaniu.
Pojedyncze długotrwałe zadanie z renderowaniem przed ulepszeniem zasobnika w pionie.
Inna wizualizacja tego samego działania co poprzednia, ale zadania są rozbite ze względu na braki, co umożliwia szybsze renderowanie.
Wiele podzielonych zadań po ulepszeniu zasobnika pionowego z możliwością renderowania między podzielonymi zadaniami.

Interakcje podczas początkowego wczytywania strony

INP będzie wysoki w przypadku aplikacji, które podczas uruchamiania przetwarzają ogromną liczbę skryptów. Dzieje się tak, ponieważ przeglądarka musi je pobierać, analizować i oceniać. Mimo że to wszystko się dzieje, wątek główny może być zajmowany przez długi czas i nie będzie mógł szybko odpowiadać na interakcje użytkowników.

Firma Disney+ Hotstar zdała sobie sprawę, że podczas uruchamiania aplikacji przetwarza więcej skryptów niż potrzeba (czas wyświetlania ekranu powitalnego), aby przyspieszyć wczytywanie kolejnych stron. Wiązało się to z dodatkowymi zadaniami oceny skryptów, które także mogły negatywnie wpłynąć na wartość INP.

Aby rozwiązać ten problem, Disney+ Hotstar zastosowało dynamiczne wczytywanie większości zasobów, aby zaoszczędzić czas podczas uruchamiania aplikacji. Spowodowałoby to jednak wydłużenie czasu wczytywania przyszłych stron, ponieważ kod JavaScript nie byłby już ładowany z wyprzedzeniem wraz z tą zmianą. Aby rozwiązać ten problem, firma Disney+ Hotstar opracowała własną bibliotekę modułu wstępnego ładowania zasobów, która określa, która strona może pojawić się na ścieżce użytkownika, i wstępnie wczytuje zasoby. Na przykład:

 • Gdy użytkownik jest na stronie logowania, biblioteka modułu wstępnego ładowania zasobów wczytuje zasoby na stronie wyboru profilu.
 • Na stronie wyboru profilu wczytywane są zasoby strony głównej.
 • Zasoby strony z informacjami są wczytywane na stronie głównej.
 • Na koniec zasoby strony odtwarzania filmu są wczytywane na stronie z informacjami.

Zoptymalizowanie wczytywania zasobów pomogło Disney+ Hotstar osiągnąć 2 rzeczy: zmniejszyć wartość INP aplikacji (ponieważ wątek główny był teraz stosunkowo swobodny do wykonywania interakcji z użytkownikami), a także zmniejszyć wykorzystanie pamięci na słabszych urządzeniach.

Te zmiany spowodowały o 32% spadek wartości INP podawanej w tym polu, co widać na zrzucie ekranu poniżej.

Ciąg czasowy wartości INP z okresu od 13 sierpnia do 11 września. W tym okresie widoczny jest spadek INP o 32%.
Zmniejszenie INP dla ulepszeń tacy.

Inne usprawnienia

Firma Disney+ Hotstar zauważyła też, że w przypadku kilku zdarzeń użytkownika wykonuje się długie zadania, które można dzielić przez częstotliwość ich otwierania w wątku głównym. Posunęliśmy się więc dalej i utworzyliśmy narzędzie generatora zadań, które umożliwia anulowanie zadania w trakcie jego wykonywania.

Jeśli na przykład użytkownik przejdzie między wieloma kartami w tym obszarze, dzieją się następujące rzeczy:

 • Zaznaczona jest następna karta.
 • (jeśli trzeba, karta została przetłumaczona).
 • Wyróżnione zostały zaktualizowane.
 • Jeśli zwiastun jest dostępny, zostanie pobrany i rozpocznie się odtwarzanie.
 • Dla tego działania wywoływane są zdarzenia Analytics.

Jeśli w trakcie tego procesu użytkownik będzie skupić się na następnej karcie, nie będzie trzeba wykonywać pozostałych kroków. Na przykład pobieranie zwiastuna czy inicjowanie gracza nie jest już potrzebne, jeśli użytkownik przejdzie do następnej karty. Z tego względu zadania te można przerwać, aby zwolnić wątek główny.

Generator zadań Disney+ Hotstar akceptuje funkcję, która jest zadaniem, a gdy w jego środku pojawia się inne zadanie, poprzednie zadanie jest przerywane, co pozwala nam szybko wykonać niezbędne zadanie.

Wyniki

Ogólnie wartość INP aplikacji Disney+ Hotstar spadła z 675 milisekund do 272 milisekund, co oznacza wzrost o prawie 60%. Dodatkowo czas oczekiwania na interakcję w obszarze powiadomień zmniejszył się z około 400 milisekund do około 100 milisekund.

Wartości INP ciągu czasowego od 23 sierpnia do 21 września. W tym czasie odnotowaliśmy spadek INP o 61%.

Wpływ na firmę: tygodniowa liczba wyświetleń kart wzrosła ze 111 do 226 na użytkownika. Jest to wzrost o 100%, co świadczy o tym, że szybszy i bardziej responsywny interfejs skuteczniej angażuje użytkowników na dłuższy czas.

Zrzut ekranu serii czasowej przedstawiający 100-procentowy wzrost tygodniowej liczby wyświetleń kart w aplikacji Disney+ HotStar zarówno w przypadku Tizentv, jak i webos. Wzrost nastąpił bardzo gwałtownie po 4 kwietnia 2004 r.

To dopiero początek. Firma Disney+ Hotstar poprawiła wydajność renderowania i interakcji tylko z uwzględnieniem wskaźników INP, a ich zespół z radością chce sprawić, by w najbliższej przyszłości Disney+ Hotstar było wygodne dla klientów.

Dziękujemy Ayushowi, Ajayowi, Kiranowi, Milanowi i Richi z kanału Disney+ Hotstar za ich starania, aby odwrócić sytuację.

Specjalne podziękowania dla Ankeet Maini, dyrektora ds. technicznych Disney+ Hotstar, i Rahula Krishnana P, dyrektora ds. obsługi klienta Disney+ Hotstar, oraz Jeremy'ego Wagnera, Gilberto, Barry'ego Pollarda i Brendana Kenny'ego z Google za zapoznanie się z tym studium przypadku i pomoc w jego opublikowaniu.