Vodafone: wzrost wskaźnika LCP o 31% zwiększył sprzedaż o 8%

Po przeprowadzeniu testu A/B skoncentrowanego na optymalizacji wskaźników internetowych firma Vodafone odkryła, że wzrost LCP o 31% przełożył się na wzrost sprzedaży o 8%, wzrost współczynnika wizyt o 15% i wzrost współczynnika wizyt w koszyku o 11%.

Vodafone to czołowa firma telekomunikacyjna w Europie i Afryce, która prowadzi sieci stacjonarne i komórkowe w 21 krajach, a w 48 krajach współpracuje z sieciami komórkowymi. Przeprowadziłem test A/B na stronie docelowej (gdzie wersja A była zoptymalizowana pod kątem wskaźników internetowych i miała w polu lepszy wynik LCP o 31% niż w wersji B), więc stwierdziła, że optymalizacja pod kątem tych wskaźników przyniosła wzrost sprzedaży o 8%.

31%

Wzrost wskaźnika LCP o 31% doprowadził do...

+8%

wzrost łącznej sprzedaży

+15%

Wzrost współczynnika wizyt potencjalnych klientów

+11%

Wzrost liczby wizyt w koszyku

Podkreślenie możliwości

Firma Vodafone wiedziała, że szybsze witryny są zwykle powiązane z lepszymi wskaźnikami biznesowymi. Chciała zoptymalizować wyniki wskaźników internetowych jako potencjalną strategię zwiększenia sprzedaży, ale musiała określić dokładnie rodzaj zwrotu z inwestycji, jaki uzyskają.

Dwa zrzuty ekranu ze strony Vodafone.
Przykładowe zrzuty ekranu ze strony Vodafone. Zwróć uwagę, że nie są to wersje A ani B z testu A/B. Obie wersje były identyczne wizualnie i funkcjonalnie.

Podejście

Test A/B

Ruch w teście A/B pochodził z różnych płatnych kanałów komunikacji, takich jak sieć reklamowa, iOS/Android, wyszukiwarka i media społecznościowe. 50% ruchu zostało przesłane na zoptymalizowaną stronę docelową (wersja A), a 50% na stronę bazową (wersja B). Wersja A i B uzyskały około 100 tys. kliknięć i 34 tys. wizyt dziennie. Jak już wspomnieliśmy, jedyną różnicą między wersją A a wersją B jest to, że wersja A jest zoptymalizowana pod kątem wskaźników internetowych. Między tymi dwoma wersjami nie było żadnych różnic funkcjonalnych ani wizualnych. Firma Vodafone wykorzystała interfejs API PerformanceObserver do zmierzenia LCP w rzeczywistych sesjach użytkownika i wysłała dane z terenu do swojego dostawcy usług analitycznych.

Schemat konfiguracji testu A/B.

Optymalizacje

Firma Vodafone wprowadziła na zoptymalizowanej stronie następujące zmiany (wersja A):

Ogólne wyniki biznesowe

Po zoptymalizowaniu wersji A pod kątem wskaźników internetowych i porównaniu jej z niezoptymalizowaną wersją B firma Vodafone stwierdziła, że wersja A powoduje:

  • Wzrost sprzedaży o 8%
  • Wzrost o 15% współczynnika potencjalnych klientów (liczby użytkowników, którzy stali się potencjalnymi klientami, w porównaniu z łączną liczbą użytkowników).
  • Wzrost liczby wizyt w koszyku o 11% (liczby użytkowników, którzy odwiedzili koszyk, w porównaniu z łączną liczbą użytkowników).
Ilustracja przedstawiająca wyniki biznesowe

Poniższa tabela przedstawia wartości parametru DOMContentLoaded („DCL”) i LCP, które Vodafone zaobserwowano w wersji A („Zoptymalizowana strona”) i B („Strona domyślna”). Wartość DCL wzrosła o 15%. Wartości bezwzględne związane z danymi biznesowymi zostały usunięte.

Zoptymalizowana strona miała DCL 4,05 s, a LCP 5,7 s. Strona domyślna miała DCL 3,52 s, a LCP 8,3 s.

W Vodafone testujemy nowe rozwiązania, mierzymy wyniki, podtrzymujemy to, co się sprawdziło, i kwestionujemy to, co się nie udało, oraz uczymy się na błędach. Nazywamy to „Eksperymentuj, ucz się szybko”. Dzięki współpracy z Google i wprowadzeniu LCP jako głównego wskaźnika KPI w zakresie wydajności strony udało nam się znacznie poprawić wrażenia klientów w naszej handlu elektronicznym.

Davide Grossi, dyrektor ds. marketingu internetowego, biznes

Więcej historii sukcesu znajdziesz na stronie Studia przypadków w internecie.