AI to akronim używany zamiennie do reprezentowania różnych typów technologii w danej dziedzinie, m.in. systemów uczących się, dużych modeli językowych i generatywnej AI. Tutaj znajdziesz materiały opracowane z myślą o AI w internecie.

Pierwsze kroki z AI

Poznanie podstaw i definicji różnych nowych technologii, często nazywanych sztuczną inteligencją.
Dla użytkowników internetu ważne jest, aby w sposób przemyślany i odpowiedzialny tworzyć nowe technologie.
Poznaj metody pozwalające uzyskiwać kontekstowe wyniki dzięki generatywnej AI na dużą skalę.

Zacznij tworzyć

Poznaj praktyczne wskazówki dotyczące tworzenia z wykorzystaniem AI.
Przyjrzyjmy się kilku prawdziwym LLM i praktycznym konsekwencjom stosowania różnych rozmiarów modeli.
Twórz pytania, aby uzyskać jak najlepsze wyniki z LLM.

Gemini

Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do interfejsu Gemini API w internecie za pomocą pakietu SDK Google AI JavaScript.
Gemini 1.5 Pro może wykonywać bardziej trafne zadania związane z rozwiązywaniem problemów przy użyciu dłuższych bloków kodu.
Poznaj przykładowy kod i prompty dotyczące interfejsów Google AI Gemini API oraz Vertex AI API.

AI w Chrome

Zapoznaj się z dokumentacją Chrome dotyczącą AI, WebGPU i WebAssembly.
Korzystając z Chrome, możesz uruchomić nasz najbardziej wydajny model Gemini na większości nowoczesnych urządzeń.
WebGPU to więcej niż technologia internetowa. To prężny ekosystem oparty na podstawowej technologii.
AI na urządzeniu udostępnia użytkownikom zaawansowane modele, chroniąc prywatność danych i skracając czas oczekiwania.
Skonfigurowanie spójnego środowiska testowego z GPU może być trudniejsze, niż się spodziewasz. Zobacz, jakie problemy napotkaliśmy i jak je rozwiązaliśmy, aby poprawić wydajność aplikacji.

Obejrzyj i dowiedz się

Obejrzyj te filmy, aby poznać podstawy AI i odkryć TensorFlow JS.
Ten przewodnik jest przeznaczony dla twórców stron internetowych i użytkowników JavaScriptu, którzy chcą wykorzystać systemy uczące się w swoim następnym projekcie lub projekcie.
Poznaj podstawy i definicje niektórych popularnych haseł w branży oraz dowiedz się, do czego one się tak naprawdę odnoszą.
Użycie już wytrenowanych modeli może pozwolić na szybsze opracowanie prototypu. W niektórych przypadkach możesz używać tych modeli w środowisku produkcyjnym.