Nắm rõ và xây dựng hệ thống xác thực nâng cao.

Tổng quan

Một tuyển tập các tài nguyên chất lượng cao được tuyển chọn sẽ giúp bạn nắm được những kiến thức cơ bản về quá trình xác thực và cách xây dựng hệ thống xác thực của riêng bạn bằng các API hiện đại.

Nghiên cứu điển hình

Tìm hiểu cách Yahoo! JAPAN đã chuyển từ phương thức xác thực dựa trên mật khẩu sang xác thực không sử dụng mật khẩu.
Do xác thực bảo mật là một thách thức lớn ở Ấn Độ, nên Goibibo đã sử dụng API WebOTP để giảm trở ngại khi đăng nhập trên PWA của họ.