Zwracanie uwagi użytkowników na informacje nawet wtedy, gdy nie korzystają z Twojej witryny.
Ćwiczenia z programowania
Utwórz klienta, który aktywuje powiadomienia push, odbiera wiadomości push i wyświetla je jako powiadomienia oraz umożliwia użytkownikom anulowanie subskrypcji powiadomień push.
Ćwiczenia z programowania
Utwórz serwer, który śledzi subskrypcje powiadomień push i wysyła powiadomienia push do pojedynczego lub wszystkich subskrybowanych klientów.