مجموعه ای از الگوهای رایج برای برخورد با کلیپ بورد.
بسیاری از مرورگرهای مدرن از کپی کردن تصاویر در کلیپ بورد با فرمت های PNG و SVG پشتیبانی می کنند.
چگونه متن را در وب کپی کنم؟ یک راه قدیمی و یک راه جدید وجود دارد. بستگی به این دارد که از کدام مرورگر استفاده شود.
چسباندن فایل ها در مرورگر شامل استفاده از رویداد paste HTMLElement است.
خواندن تصاویر از کلیپ بورد کاربر به صورت برنامه ریزی شده.
خواندن متن از کلیپ بورد کاربر به صورت برنامه ریزی شده.