Tạo hệ thống màu thích ứng để dễ dàng phối hợp lựa chọn ưu tiên của người dùng về những thứ như sáng hoặc tối.