Kỹ thuật ảnh động được tạo bằng CSS hoặc JavaScript có cân nhắc về khả năng tiếp cận và lựa chọn ưu tiên của người dùng.
Các mẫu phổ biến để xử lý bảng nhớ tạm.
Thành phần giao diện người dùng trên nhiều trình duyệt để tăng tốc hoặc truyền cảm hứng cho hệ thống thiết kế của riêng bạn.
Các mẫu phổ biến để xử lý tệp và thư mục.
Các mẫu bố cục được tạo bằng CSS API hiện đại giúp bạn xây dựng các giao diện phổ biến như thẻ, vùng lưới động và bố cục toàn trang.
Các mẫu phổ biến khi làm việc với nội dung đa phương tiện.
Kỹ thuật hỗ trợ quản lý màu sắc xuyên suốt dự án.
Các mẫu phổ biến để tạo ứng dụng web.
Các mẫu phổ biến được tối ưu hoá cho Các chỉ số quan trọng về trang web, bao gồm cả các mẫu thường khó triển khai mà không ảnh hưởng đến điểm số của Chỉ số quan trọng chính của trang web. Bạn có thể sử dụng mã trong các ví dụ này để giúp đảm bảo dự án của mình đi đúng hướng.