Techniki animacji opracowane za pomocą CSS lub JavaScript z uwzględnieniem ułatwień dostępu i preferencji użytkownika.
Typowe wzorce postępowania ze schowkiem.
Komponenty interfejsu użytkownika działające w różnych przeglądarkach, które pozwalają przyspieszać lub inspirować własne systemy projektowe.
Typowe wzorce postępowania z plikami i katalogami.
Wzorce układów utworzone przy użyciu nowoczesnych interfejsów API CSS, które pomagają w tworzeniu wspólnych interfejsów, takich jak karty, dynamiczne obszary siatki i układy na całą stronę.
Typowe wzorce pracy z multimediami.
Techniki pomagające w zarządzaniu kolorem w projektach.
Typowe wzorce tworzenia aplikacji internetowych.
typowe wzorce zoptymalizowane pod kątem podstawowych wskaźników internetowych, w tym wzorce, których zaimplementowanie często jest trudne bez pogorszenia wyników tych wskaźników. Możesz wykorzystać kod w tych przykładach, aby zadbać o prawidłową realizację projektów.