به روز اول خوش آمدید

در روز اول، ما کارها را با بیان اینکه چرا به عنوان یک جامعه گرد هم می آییم، از جمله یک سخنران مهمان از CA.gov شروع می کنیم. ما برخی از به‌روزرسانی‌های کلیدی ایجاد شده در پلتفرم را در مورد عملکرد، امنیت و حریم خصوصی، و همچنین نگاهی به ابزارهای ساخت و محتوای غنی پوشش می‌دهیم.

منبع: Tooling.Report → https://goo.gle/3eF2nDv

لیست پخش مرتبط: روز 1 → https://goo.gle/WDL20Day1

در Chrome Developers مشترک شوید .

سخنرانان: دیون آلمر، آرون هانس (CA.gov)، الیزابت سوینی، روآن مروود، سورما، پل باکاوس

بازگشت به همه قسمت ها