اشکال زدایی مسائل سئو جاوا اسکریپت

تشخیص مشکلات رایج سئوی جاوا اسکریپت و مراحل مفید برای اشکال زدایی آنها!

منابع:

  • اصول سئو جاوا اسکریپت را بدانید → https://goo.gle/31klLBX
  • چگونه جستجوی گوگل سایت های جاوا اسکریپت را فهرست می کند - SEO JavaScript → https://goo.gle/383VQji

لیست پخش مرتبط: روز 1 → https://goo.gle/WDL20Day1

در Chrome Developers مشترک شوید .

سخنران: مارتین اسپلیت

بازگشت به همه قسمت ها