มีอะไรใหม่ในเครื่องมือความเร็ว

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวิธีวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงเมตริกและเครื่องมือของเราอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ล่าสุด การพูดคุยนี้ครอบคลุมถึงตำแหน่งที่ใช้วัด Core Web Vitals ทั้งในห้องทดลองและในภาคสนาม รวมถึงวิธีใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเพื่อสร้างและรักษาประสบการณ์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

แหล่งข้อมูล:

เพลย์ลิสต์ที่เกี่ยวข้อง: วันที่ 1 → https://goo.gle/WDL20Day1

สมัครรับข้อมูลจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome

วิทยากร: Elizabeth Sweeney

กลับไปที่ตอนทั้งหมด