چیزهای جدید در ابزار سرعت

درک ما از نحوه اندازه‌گیری و بهینه‌سازی موثر تجربه کاربر به طور مداوم در حال پیشرفت است و معیارها و ابزارهای خود را به روز نگه می‌داریم تا جدیدترین آموخته‌هایمان را منعکس کنند. این گفتگو به این موضوع می‌پردازد که کجا می‌توان Core Web Vitals خود را در آزمایشگاه و میدان اندازه‌گیری کرد، و همچنین نحوه استفاده از جدیدترین ویژگی‌ها و محصولات را برای ایجاد و حفظ تجربه‌های فوق‌العاده سریع برای همه کاربران خود پوشش می‌دهد.

منابع:

لیست پخش مرتبط: روز 1 → https://goo.gle/WDL20Day1

در Chrome Developers مشترک شوید .

سخنران: الیزابت سوینی

بازگشت به همه قسمت ها