Aktualizacja definicji punktu odniesienia

W tym roku na konferencji Google I/O przedstawiliśmy model Baseline, aby utworzyć wykres w oparciu o to, czy funkcje platformy internetowej są już gotowe do użycia. Ten post wyjaśnia, w jaki sposób definicja ewoluowała dzięki opiniom społecznościowym, które otrzymaliśmy od społeczności WebDX.

Co się zmieniło?

Pierwotna definicja usługi Baseline polegała na tym, że funkcje stają się częścią usługi Baseline, gdy są obsługiwane w bieżącej i poprzedniej wersji wszystkich najpopularniejszych przeglądarek – Chrome, Edge, Firefox i Safari.

Podczas dyskusji ze społecznością dowiedzieliśmy się, że w cyklu życia funkcji na platformie internetowej istnieją 2 ważne momenty:

  • W momencie, w którym funkcja wchodzi w interakcję i jest dostępna we wszystkich głównych wyszukiwarkach.
  • Etap, w którym w większości witryn można bezpiecznie wdrożyć tę funkcję bez obaw o pomoc.

Pierwszy z nich jest bardzo prosty do określenia. Wiemy, że funkcja stanie się dostępna we wszystkich głównych wyszukiwarkach. Na stronie web.dev często świętujemy te chwile.

Dużo trudniej określić drugi etap. W zależności od grupy odbiorców witryny lub aplikacji możesz zacząć korzystać z funkcji wkrótce po tym, jak staną się one interoperacyjne. Może też być konieczne odczekanie lat, aż wystarczająca liczba użytkowników przejdzie na przeglądarki obsługujące te funkcje.

Aby zapewnić nadzór nad projektem Baseline, grupa społeczności WebDX – obejmująca przedstawicieli wszystkich największych dostawców przeglądarek – utworzyła grupę nadzorczą nad projektem Funkcje internetowe. Po wielu dyskusji z całej grupy grupa zarządzająca ponownie zdefiniowała punkt odniesienia, aby odzwierciedlić 2 kluczowe punkty na osi czasu cechy.

  • Ponownie dostępny: element jest ponownie dostępny w aplikacji Baseline, gdy tylko działa we wszystkich głównych przeglądarkach.
  • Powszechnie dostępne: punkt, w którym funkcja jest ogólnie bezpieczna. Ta linia jest ustawiana po 30 miesiącach od nowo dostępnego punktu.

Rozszerzyliśmy też zestaw podstawowych przeglądarek, aby wyraźnie uwzględniać ich wersje mobilne. Oznacza to, że funkcja nie będzie sklasyfikowana jako nowa, dopóki nie zostanie udostępniona w:

  • Safari (macOS i iOS)
  • Firefox (komputery i urządzenia z Androidem)
  • Chrome (na komputerze i Androidzie)
  • Edge (komputery)

Zdajemy sobie sprawę, że ta powszechnie dostępna linia nie zawsze będzie idealna dla każdego. Jednak podczas przyjrzenia się danym na temat rozpowszechnienia wersji przeglądarki dowiedzieliśmy się, że w przypadku większości funkcji dostępne jest nie więcej niż 30 miesięcy, zanim będą one dostępne dla 95% użytkowników na całym świecie. Możliwe, że zechcesz zacząć korzystać z funkcji wcześniej, jednak po upływie 30 miesięcy od zakończenia interoperacyjności raczej nie będzie można z nich korzystać.

Twoja granica może się różnić od nowo dostępnych do powszechnie dostępnych. Nowa dostępność to znak, że warto zacząć poznawać tę funkcję. Dzięki temu będzie można używać jej w wersji produkcyjnej, gdy stanie się ona powszechnie dostępna.

Jakie są dalsze plany na poziomie punktu odniesienia?

Aby zrealizować nasz cel, aby stan punktu odniesienia był wyświetlany w MDN i w innych usługach, musimy zmapować wszystkie funkcje platformy internetowej w zbiorze danych funkcji internetowych. Prace nad tym wciąż trwają i zakładamy, że zakończymy je w 2024 roku.

Organizacja MDN ogłosiła również dzisiaj wprowadzenie tej zmiany w odniesieniu do punktu odniesienia. Przeczytaj posta na temat ewolucji usługi Baseline w MDN na blogu MDN i zapoznaj się z przykładami nowej plakietki Baseline wdrażanej na stronach MDN.

Zamierzamy też wdrożyć plakietkę informującą o stanie punktu odniesienia na stronach web.dev i developer.chrome.com.

Więcej informacji