Cách Google cải thiện hiệu suất quảng cáo bằng tính năng cũ trong khi xác thực lại

Tìm hiểu xem việc tải tài nguyên của bên thứ ba nhanh hơn có thể làm tăng doanh thu như thế nào.

Jonathon Imperiosi
Jonathon Imperiosi

Nghiên cứu điển hình này nhấn mạnh cách cải thiện hiệu suất của các tài nguyên của bên thứ ba có thể thúc đẩy các chỉ số kinh doanh. Mặc dù có một nghiên cứu trước đây đã đo lường chi phí cho độ trễ quảng cáo gia tăng, nhưng nghiên cứu này đã chứng minh giá trị của việc cải thiện hiệu suất trong thực tế:

0,5%

Mức tăng doanh thu cho nhà xuất bản

2%

Mức tăng về số lượt tải tập lệnh quảng cáo sớm

Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google, tháng 6 đến tháng 7 năm 2019.

Thông tin khái quát

Thẻ nhà xuất bản của Google (GPT) là tập lệnh gắn thẻ quảng cáo dành cho Google Ad Manager có chức năng yêu cầu và hiển thị quảng cáo hiển thị trên web. Bằng cách triển khai tiêu đề HTTP stale-while-revalidate đơn giản cho GPT, nhóm GPT có thể cải thiện tốc độ và hiệu suất của quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google cho các đối tác nhà xuất bản. Bạn có thể áp dụng cùng kỹ thuật này cho bất kỳ trường hợp nào khác, trong đó việc tải tập lệnh nhanh nhất có thể sẽ quan trọng hơn việc tải mã mới nhất.

Vấn đề

GPT được triển khai dưới dạng tập lệnh tự khởi động (gpt.js) với thời gian tồn tại (TTL) ngắn là 15 phút. TTL ngắn này cho phép cập nhật hoặc hoàn nguyên tập lệnh một cách nhanh chóng. Sau khi tải, gpt.js sẽ yêu cầu và tải các tập lệnh triển khai bổ sung có TTL dài hơn.

Sau khi TTL 15 phút hết hạn, phiên bản của gpt.js trong bộ nhớ đệm sẽ lỗi thời và cần được xác thực lại. Trước đây, quá trình xác thực lại này liên quan đến việc tạo một yêu cầu mạng đồng bộ để tìm nạp bản sao tập lệnh mới, thêm độ trễ vào yêu cầu quảng cáo đầu tiên.

Giải pháp

Thuộc tính stale-while-revalidate được tiêu đề Cache-Control sử dụng và xác định thêm một khoảng thời gian khi bộ nhớ đệm có thể sử dụng nội dung cũ trong khi nội dung được xác thực lại một cách không đồng bộ. Điều này giúp nhà phát triển cân bằng giữa việc sử dụng tức thì nội dung đã lưu vào bộ nhớ đệm – tải nội dung đã lưu vào bộ nhớ đệm ngay – và độ mới mẻ, đảm bảo sử dụng nội dung cập nhật cho nội dung đã lưu vào bộ nhớ đệm trong tương lai.

Nghiên cứu điển hình về quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google

Nhóm GPT đã thêm tiêu đề Cache-Control này vào phản hồi HTTP gpt.js năm 2016 để chuẩn bị cho các trình duyệt triển khai stale-while-revalidate:

cache-control: private, max-age=900, stale-while-revalidate=3600

Chế độ cài đặt này có nghĩa là nếu gpt.js được yêu cầu trong khoảng từ 15 đến 60 phút sau giá trị đã lưu vào bộ nhớ đệm trước đó, thì giá trị đã lưu vào bộ nhớ đệm sẽ được dùng để thực hiện yêu cầu ngay cả khi yêu cầu đã lỗi thời. Đồng thời, yêu cầu xác thực lại sẽ được thực hiện ở chế độ nền nhằm điền một giá trị mới vào bộ nhớ đệm để sử dụng trong tương lai.

Chrome đã triển khai stale-while-revalidate trong phiên bản 75 cho 99% tất cả lưu lượng truy cập, để lại 1% lưu lượng truy cập có tính năng bị tắt tạm thời để đo lường tác động của tính năng này. Nhóm GPT đã ghi lại các chỉ số từ 1% này (nhóm thử nghiệm) cũng như 1% mẫu lưu lượng truy cập có bật tính năng này (nhóm đối chứng) để kiểm tra mức độ hiệu quả của stale-while-revalidate đối với tập lệnh quảng cáo. Trong 2 tuần, các chỉ số được ghi lại từ quy mô mẫu 5,2 tỷ lượt hiển thị quảng cáo hiển thị của Google, nhóm đối chứng đã quan sát thấy:

  • Số lượt hiển thị quảng cáo tăng 0,3%.
  • Doanh thu tăng 0,5%.
  • Tăng 2% lượt tải tập lệnh quảng cáo sớm (<500 mili giây kể từ khi bắt đầu tải trang).
  • Tổng số lượt tải tập lệnh quảng cáo thành công tăng 1,1%.
Thay đổi điểm phần trăm về số lần tải tập lệnh quảng cáo so với Thời gian từ khi bắt đầu tải trang đến tải tập lệnh quảng cáo (mili giây)
Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2019.

Như được hiển thị trong biểu đồ ở trên, kết quả của thử nghiệm này có thể là do sự gia tăng số lượt tải tập lệnh quảng cáo thành công, với phần lớn xảy ra sớm trong quá trình tải trang.

Triển khai chức năng cũ trong khi xác thực lại trên trang web của bạn

Nhóm GPT nhận thấy rằng việc thực hiện một thay đổi tương đối đơn giản đối với tiêu đề HTTP bằng stale-while-revalidate có thể cải thiện tốc độ và tăng các chỉ số kinh doanh. Hãy xem bài đăng Luôn làm mới mọi thứ bằng tính năng cũ trong khi xác thực lại để biết thêm thông tin về cách triển khai stale-while-revalidate trên trang web của bạn.

Ảnh chụp của Kahica trên Unsplash