Tuyển tập kỹ thuật tạo ảnh động bằng CSS hoặc JavaScript có cân nhắc đến khả năng hỗ trợ tiếp cận và các lựa chọn ưu tiên của người dùng.
Tập hợp các mẫu phổ biến để xử lý bảng nhớ tạm.
Bộ sưu tập các thành phần trên giao diện người dùng trên nhiều trình duyệt để sử dụng trong việc tăng tốc hoặc truyền cảm hứng cho các hệ thống thiết kế của riêng bạn.
Tập hợp các mẫu phổ biến để xử lý các tệp và thư mục.
Tập hợp các mẫu bố cục được xây dựng bằng các API CSS hiện đại sẽ giúp bạn xây dựng các giao diện phổ biến như thẻ, vùng lưới động và bố cục toàn trang.
Tập hợp các mẫu phổ biến khi làm việc với nội dung đa phương tiện.
Tập hợp các kỹ thuật hỗ trợ quản lý màu sắc trong toàn bộ dự án của bạn.
Tập hợp các mẫu phổ biến để tạo ứng dụng web.
Tập hợp các mẫu trải nghiệm người dùng phổ biến được tối ưu hoá cho Các chỉ số quan trọng về trang web. Bộ sưu tập này bao gồm các mẫu thường khó triển khai mà không ảnh hưởng đến điểm số Các chỉ số quan trọng về trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng mã trong các ví dụ này để giúp đảm bảo dự án của bạn đi đúng hướng.