Chúng tôi muốn giúp bạn xây dựng những trang web đẹp, có thể truy cập, nhanh và bảo mật, hoạt động trên nhiều trình duyệt và cho tất cả người dùng của bạn. Trang web này là trang chủ của các thành viên trong nhóm Chrome và các chuyên gia bên ngoài nhằm giúp bạn trong hành trình đó.

Trên trang web này

Khám phá kho lưu trữ nội dung của chúng tôi, bao gồm các chủ đề trên khắp ngăn xếp phát triển web. Tìm tin tức và nội dung mới nhất trên blog của chúng tôi, xem các bài viết mới nhất và khám phá nội dung theo nhóm trên trang khám phá.

Để xem các khoá học đầy đủ về các chủ đề quan trọng liên quan đến việc phát triển web, hãy tham khảo nội dung Tìm hiểu. Những khoá học này do các chuyên gia trong ngành xây dựng và sẽ giúp bạn tìm hiểu ngay về một chủ đề. Chúng được cấu trúc để cho phép bạn chỉ cần xem xét một hoặc hai mô-đun mà bạn quan tâm.

Bạn muốn lấy mã và sử dụng? Các Mẫu của chúng tôi phân tích các yêu cầu phát triển web phổ biến. Cho dù bạn muốn hiểu cách tiếp cận một thành phần giao diện người dùng nhất định hay cần biết cách sao chép hình ảnh vào bảng nhớ tạm, thì bạn đều có thể tìm thấy giải pháp ở đó.

Để giúp bạn lý giải cho việc phát triển giao diện người dùng hoặc Hiệu suất, chúng tôi có các nghiên cứu điển hình. Hãy tìm hiểu cách những công ty khác sử dụng các chỉ số như Chỉ số quan trọng chính của trang web để xem kết quả thực tế. Và, nếu như vậy đủ đọc trong một ngày, chúng tôi cũng có kho lưu trữ podcast và chương trình chất lượng cao.

Chúng tôi tin rằng web có nhiều công cụ trình duyệt là rất quan trọng, và các trang web cũng như ứng dụng sẽ hoạt động tốt bất kể khách truy cập của bạn sử dụng trình duyệt nào. Chúng tôi biết rằng bạn cũng quan tâm đến điều đó, vì vậy nội dung trên trang web này phải có trạng thái trên nhiều trình duyệt được giải thích rõ ràng. Bạn sẽ thấy rằng nhiều bài viết có thành phần hiển thị tính năng hỗ trợ trình duyệt—dữ liệu đến từ bạn bè của chúng tôi tại MDN, thông qua dự án Browse Compat Data (Dữ liệu tương thích với trình duyệt) hỗ trợ dữ liệu trên các trang MDN.

Nhóm

Trang web này do nhóm Chrome DevRel dẫn dắt bởi:
Trưởng nhóm DevRel
Trưởng nhóm trải nghiệm DevRel
Trưởng nhóm Nền tảng DevRel
Trưởng nhóm nội dung DevRel
Chúng tôi hy vọng web.dev giúp bạn tạo ra những trải nghiệm chất lượng cao trên web ngay hôm nay. Nhóm Chrome cũng đang nỗ lực để cải thiện môi trường web trong tương lai. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về những việc chúng tôi đang làm và đưa ra ý kiến phản hồi về những tính năng mà chúng tôi đang phát triển và đóng góp, hãy tham khảo Chrome dành cho nhà phát triển.
Vui lòng nêu rõ vấn đề kèm theo thông tin về trang và vấn đề, sau đó chúng tôi sẽ xem xét.
Chúng tôi có các bài viết và các phần nội dung lớn hơn của các tác giả bên ngoài. Nếu bạn muốn thuyết trình cho một bài viết, hãy liên hệ với Rachel Andrew kèm theo bản phác thảo ý tưởng của bạn.