Cách Rakuten 24 đầu tư vào Các chỉ số quan trọng về trang web đã tăng doanh thu trên mỗi khách truy cập thêm 53,37% và tỷ lệ chuyển đổi thêm 33,13%

Bằng cách đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web của người dùng thực tế, Rakuten 24 cũng nhận thấy rằng Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP) tốt có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm 61,13%.

Hayoung Lee
Hayoung Lee
Linh Duong
Linh Duong
Ryunosuke Akiba
Ryunosuke Akiba
Shogo Kashiwase
Shogo Kashiwase

Rakuten 24 là một cửa hàng trực tuyến cộng tác với cả nhà sản xuất hàng tiêu dùng nội địa và đa quốc gia để cung cấp nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm hằng ngày, bao gồm chăm sóc sức khỏe, đồ uống, đồ dùng cho thú cưng, sản phẩm dành cho trẻ em và nhiều mặt hàng khác. Cửa hàng này được cung cấp bởi Rakuten Group, Inc.—một công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ Internet và là một trong những cửa hàng có hiệu suất tốt nhất trên nền tảng thị trường kỹ thuật số của họ tại Nhật Bản.

Hiểu được tác động của hiệu suất web đối với trải nghiệm người dùng, nhóm Rakuten 24 đã liên tục đo lường, tối ưu hóa và theo dõi Các chỉ số quan trọng về trang web cũng như các chỉ số khác.

Kết quả là hơn 75% người dùng đang có Thời gian hiển thị nội dung lớn nhất (LCP) tốt, Độ trễ đầu vào đầu tiên (FID) và Thời gian hiển thị nội dung đầu tiên (FCP). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang cải thiện Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục (CLS).

Sau khi phân tích dữ liệu trên trang chủ, Rakuten 24 nhận thấy rằng điểm LCP cao có thể dẫn đến:

 • Tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm tới 61,13%.
 • 26,09% doanh thu trên mỗi khách truy cập.
 • 11,26% tính theo giá trị trung bình của đơn đặt hàng.
 • Điểm FID tốt có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi lên đến 55,88%.

Để xác định mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa Các chỉ số quan trọng về trang web và các chỉ số kinh doanh, Rakuten 24 cũng đã chạy thử nghiệm A/B tập trung vào việc tối ưu hoá Các chỉ số quan trọng về trang web và các chỉ số có liên quan. Nhờ đó, Rakuten 24 đã nhận thấy sự cải thiện về:

 • 53,37% doanh thu trên mỗi khách truy cập.
 • 33,13%.
 • 15,20% tính theo giá trị trung bình của đơn đặt hàng.
 • 9,99% thời gian sử dụng trung bình.
 • Tỷ lệ thoát giảm 35,12%.

Làm nổi bật cơ hội

Mặc dù tối ưu hoá hiệu suất web là một khoản đầu tư thông minh để cải thiện trải nghiệm người dùng và tăng trưởng kinh doanh, nhưng nhóm Rakuten 24 hiểu được mức độ khó khăn của việc thuyết phục các bên liên quan áp dụng Các chỉ số quan trọng về trang web và tập trung vào hiệu suất web. Họ tin rằng việc cho các bên liên quan biết chính xác phương thức tối ưu hoá hiệu suất Lợi tức đầu tư (ROI) có thể mang lại là cách tốt nhất để giúp họ hợp tác.

Là một dịch vụ tương đối mới và độc lập, Rakuten 24 đã sử dụng lợi thế của sự linh hoạt để đương đầu thử thách. Họ tin rằng kết quả của nghiên cứu điển hình sẽ giúp họ đưa ra nhiều quyết định dựa trên dữ liệu hơn trong tương lai, cũng như giúp các nhà phát triển khác đo lường tác động của công việc và thuyết phục các bên liên quan rằng việc cải thiện hiệu suất là đáng để đầu tư. Hãy tìm hiểu cách họ thực hiện điều đó trong bài đăng này.

Ảnh chụp màn hình ví dụ về trang chủ của Rakuten 24, với các khung hình thiết bị di động xung quanh mỗi ảnh chụp màn hình.
Một số ảnh chụp màn hình mẫu về trang chủ của Rakuten 24.

Tối ưu hoá JavaScript và tài nguyên

Tối ưu hóa hình ảnh

Tối ưu hoá CLS (Điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục)

 • Sử dụng CSS aspect-ratio để đặt trước không gian cần thiết cho hình ảnh trong khi hình ảnh đang tải.
 • Sử dụng CSS min-height để giảm thiểu việc thay đổi bố cục trong khi các phần tử tải từng phần.

Đo lường hiệu suất

Ngoài việc sử dụng PageSpeed Insights để kiểm tra trang web của họ, đội ngũ này muốn tìm ra một cách tốt hơn để biết những gì người dùng đang thực sự trải nghiệm trong lĩnh vực đó. Do đó, Rakuten 24 quyết định sử dụng thư viện JavaScript quan trọng của web để đo lường Các chỉ số quan trọng về trang web và các chỉ số khác trong trường, đồng thời gửi dữ liệu đến công cụ phân tích nội bộ.

Quy trình tích hợp theo dõi các chỉ số quan trọng về web của Rakuten 24. Bước đầu tiên là tích hợp thư viện web-vitals bằng cách thêm tập lệnh vào trang web của Rakuten 24. Sau đó, các chỉ số quan trọng của trang web có thể được đo lường bằng các chỉ số người dùng thực tế, rồi gửi dữ liệu này đến công cụ thu thập dữ liệu nội bộ của Rakuten 24.

Phân tích hiệu suất

Nhóm đã phân tích dữ liệu thực địa thu thập được để xác định xem có mối tương quan nào giữa Các chỉ số quan trọng về trang web và các chỉ số kinh doanh chính hay không. Họ phát hiện ra rằng những người dùng đã chuyển đổi thường có LCP cao hơn so với những người dùng không chuyển đổi.

So sánh giữa người dùng đã chuyển đổi với những người không chuyển đổi theo LCP. Nhóm người dùng đã chuyển đổi thường xuyên hơn có LCP thấp hơn.

Dữ liệu thu thập được cũng cho thấy rằng:

 • LCP tốt có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm tới 61,13%, doanh thu trên mỗi khách truy cập tăng 26,09% và giá trị trung bình của đơn đặt hàng là 11,26%.
 • FID tốt có thể giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi thêm tới 55,88% so với dữ liệu trung bình chung.
LCP được nhóm theo tỷ lệ chuyển đổi và thời gian LCP. Người dùng đã chuyển đổi thường xuyên hơn khi LCP thấp hơn, với 61,13% người dùng chuyển đổi với LCP từ 1 giây trở xuống.
Tác động của LCP đối với tỷ lệ chuyển đổi.
LCP được nhóm theo doanh thu trên mỗi khách truy cập và thời gian LCP. Những người dùng có LCP thấp hơn mang lại doanh thu cao hơn, với doanh thu trên mỗi người dùng tăng 26,09% khi LCP giảm 1 giây trở xuống.
Tác động của LCP đối với doanh thu trên mỗi khách truy cập.
LCP được nhóm theo giá trị trung bình của đơn đặt hàng và thời gian LCP. Những người dùng có LCP thấp hơn có giá trị trung bình của đơn đặt hàng cao hơn 11,26% khi LCP từ 1 giây trở xuống.
Tác động của LCP đối với giá trị trung bình của đơn đặt hàng.
FID được nhóm theo tỷ lệ chuyển đổi và thời gian FID. Người dùng đã chuyển đổi thường xuyên hơn khi FID thấp hơn, với 55,88% người dùng chuyển đổi với FID từ 50 mili giây trở xuống.
Tác động của FID đối với tỷ lệ chuyển đổi.

Giám sát hiệu suất

Nhóm đã xây dựng một trang tổng quan theo dõi hiệu suất bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được tại hiện trường và công cụ thông tin kinh doanh. Điều này rất quan trọng để theo dõi tiến trình và ngăn chặn sự hồi quy.

Ảnh chụp màn hình trang tổng quan theo dõi hiệu suất nội bộ của Rakuten 24 đối với từng Chỉ số quan trọng chính của trang web (LCP, CLS và FID).
Trang tổng quan về giám sát hiệu suất.

Thử nghiệm A/B

Tin rằng thử nghiệm A/B là cách hiệu quả để đo lường tác động của việc tối ưu hoá hiệu suất đối với hoạt động kinh doanh, nên họ đã tối ưu hoá một trong các trang đích của họ cho Các chỉ số quan trọng về trang web, sau đó so sánh phiên bản được tối ưu hoá với trang gốc thông qua thử nghiệm A/B trong một tháng. Họ chọn một trang đích có lưu lượng truy cập và lượt chuyển đổi đáng kể để thử nghiệm có thể đạt được kết quả có ý nghĩa. Trong thời gian thử nghiệm, 50% lưu lượng truy cập được gửi đến trang đích được tối ưu hóa (phiên bản A) và 50% được gửi đến trang gốc (phiên bản B). Điểm khác biệt duy nhất giữa phiên bản A và phiên bản B là phiên bản A được tối ưu hoá cho Các chỉ số quan trọng về trang web và không có sự khác biệt nào khác về chức năng hoặc hình ảnh.

Ảnh chụp màn hình của thử nghiệm A/B trên thiết bị di động cho trang web Rakuten 24. Mỗi phiên bản đều có hình ảnh và chức năng giống nhau, phiên bản A được tối ưu hoá để cải thiện Các chỉ số quan trọng về trang web.

Phiên bản A được tối ưu hoá đã tải xong 0,4 giây trước đó trong thử nghiệm tải trên thiết bị di động và cho thấy không có sự thay đổi bố cục đáng kể. Trên thực tế, CLS của phiên bản A đã cải thiện 92,72% so với phiên bản B. Các điểm số Các chỉ số quan trọng khác về trang web cũng được cải thiện: FID tăng 7,95%, FCP tăng 8,45%TTFB tăng 18,03%.

So sánh việc khởi động trang chủ của Rakuten 24. Phiên bản A được tối ưu hoá để tải hiệu quả hơn, tải trong vòng 1,6 giây so với Phiên bản B (tải trong vòng 2 giây).
Kết quả kiểm tra tải trên thiết bị di động phiên bản A và phiên bản B.

So sánh phiên bản A được tối ưu hoá với phiên bản B không được tối ưu hoá, Rakuten 24 nhận thấy rằng phiên bản A mang lại:

 • Doanh thu trên mỗi khách truy cập tăng 53,37%.
 • Tỷ lệ chuyển đổi tăng 33,13%.
 • Giá trị trung bình của đơn đặt hàng tăng 15,20%.
 • Thời gian sử dụng trung bình tăng 9,99%.
 • giảm 35,12% tỷ lệ thoát.
Ảnh chụp màn hình về những điểm cải tiến trong Các chỉ số quan trọng về trang web cho trang chủ của Rakuten 24. Các số liệu thống kê bao gồm doanh thu trên mỗi khách truy cập tăng 53,37%, tỷ lệ chuyển đổi tăng 33,13%, giá trị trung bình của đơn đặt hàng tăng 15,2%, thời gian trung bình dành cho trang tăng 9,99% và tỷ lệ thoát giảm 35,12%.

Kết luận

Việc tối ưu hoá hiệu suất web tuy khó khăn nhưng mang lại nhiều lợi ích. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, Rakuten 24 đã thành công trong việc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đồng thời đo lường được mức tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của họ. Hiểu rằng đây chỉ là một phần của hành trình chứ không phải là điểm đến, họ sẽ tiếp tục cải thiện trang web của mình để cung cấp cho người mua sắm trực tuyến nhiều trải nghiệm thú vị hơn.

Việc tối ưu hoá đòi hỏi sự nỗ lực chung và các nhà phát triển không phải cô đơn trên hành trình này. Bằng việc chia sẻ những khó khăn và thành tích, Rakuten 24 hy vọng rằng nhiều nhà phát triển hơn có thể sử dụng dữ liệu Các chỉ số quan trọng về trang web để cùng nhau hiểu rõ hơn với các bên liên quan, từ đó cùng nhau hợp tác nhằm mang lại trải nghiệm chất lượng cao cho người dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.