Đạo đức và trí tuệ nhân tạo

Alexandra Klepper
Alexandra Klepper

Có rất nhiều yếu tố cần xem xét về mặt đạo đức khi sử dụng các công cụ AI và tạo nội dung mới. Ai sở hữu nội dung đã tạo, đặc biệt là khi nội dung đó chịu ảnh hưởng lớn hoặc trực tiếp sao chép từ tài liệu có bản quyền? Chúng ta nghĩ thế nào về thành kiến của con người khi xét đến dữ liệu được phân tích bằng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)?

Là những chuyên viên web, điều tối quan trọng là chúng tôi phải xây dựng công nghệ mới một cách thấu đáo và có trách nhiệm. Có rất nhiều nỗ lực trên khắp thế giới để trả lời những câu hỏi này (và nhiều câu hỏi khác). Chúng tôi không thể giải đáp hết mọi mối lo ngại, nhưng có thể chia sẻ suy nghĩ của bạn về vấn đề đạo đức khi sử dụng AI.

Sau đây là một số khía cạnh chính cần cân nhắc khi sử dụng và xây dựng ứng dụng bằng các công cụ AI:

  • Quyền sở hữu nội dung và bản quyền. Bản quyền là biện pháp bảo vệ pháp lý đối với các tác phẩm gốc có quyền tác giả. Luật này có sự khác biệt giữa các quốc gia và nhiều quốc gia đang tranh luận về những gì sẽ xảy ra với nội dung do AI tạo ra. Bất cứ khi nào xuất bản nội dung, bạn nên biết câu trả lời cho câu hỏi sau: Bạn có đang vi phạm nội dung có bản quyền của người khác không? Câu trả lời này có thể khó trả lời hơn bạn nghĩ!
  • Thành kiến và phân biệt đối xử. Máy tính và thuật toán do con người xây dựng, được huấn luyện dựa trên dữ liệu mà con người có thể thu thập, do đó, có thể chịu sự thiên vị và định kiến có hại của con người. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.
  • Quyền riêng tư và bảo mật. Điều này rất quan trọng đối với tất cả các trang web và ứng dụng web, đặc biệt là khi có thông tin nhạy cảm hoặc thông tin nhận dạng cá nhân. Việc tiết lộ dữ liệu người dùng cho nhiều bên thứ ba khác bằng API đám mây là vấn đề đáng lo ngại. Điều quan trọng là mọi quá trình truyền dữ liệu đều phải bảo mật và được giám sát liên tục.

Nguyên tắc của Google về trí tuệ nhân tạo (AI)

Chúng tôi cam kết phát triển công nghệ một cách có trách nhiệm và thiết lập những lĩnh vực cụ thể liên quan đến AI mà chúng tôi không theo đuổi. Trên thực tế, Google đã cam kết tuân thủ một số nguyên tắc về AI, với một nhóm trung tâm tập trung vào công tác quản trị và triển khai.

Tóm lại, mục tiêu của chúng tôi khi ứng dụng AI là:

  1. Có lợi cho xã hội.
  2. Tránh tạo hoặc củng cố thiên kiến bất công.
  3. Được xây dựng và thử nghiệm về độ an toàn.
  4. Có trách nhiệm với mọi người.
  5. Kết hợp các nguyên tắc thiết kế quyền riêng tư.
  6. Duy trì các tiêu chuẩn cao về khoa học xuất sắc.
  7. Được cung cấp cho các mục đích sử dụng tuân thủ các nguyên tắc này.

Tuy không phải lúc nào chúng tôi cũng là nhà phát triển web chịu trách nhiệm tạo mô hình và thu thập tập dữ liệu để huấn luyện các công cụ AI, nhưng chúng tôi chịu trách nhiệm về những công cụ mình sử dụng và những sản phẩm cuối cùng chúng tôi tạo ra dựa trên AI.

Các tổ chức trên mạng suy nghĩ về đạo đức

Có một số tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ (NGO) và các công ty khác đã tập trung công việc và nghiên cứu vào việc tạo ra AI có đạo đức.

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ.

Còn rất nhiều việc cần làm trong lĩnh vực này và nhiều điểm cần cân nhắc khác chưa được khám phá. Chúng tôi có chủ đích cân nhắc về đạo đức cho mọi nội dung do chúng tôi tạo ra.