Bật HTTPS trên máy chủ của bạn

Chris Palmer
Chris Palmer
Matt Gaunt

Các bước được đề cập trong bài viết này

 1. Tạo một cặp khoá công khai/riêng tư RSA 2048 bit.
 2. Tạo yêu cầu ký chứng chỉ (CSR) sẽ nhúng khoá công khai của bạn.
 3. Chia sẻ CSR với Tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) để nhận chứng chỉ cuối cùng hoặc chuỗi chứng chỉ.
 4. Cài đặt chứng chỉ cuối cùng ở nơi không thể truy cập trên web, chẳng hạn như /etc/ssl (Linux và Unix) hoặc bất cứ nơi nào IIS yêu cầu (Windows).

Tạo khoá và yêu cầu ký chứng chỉ

Phần này sử dụng chương trình dòng lệnh openSSL, đi kèm với hầu hết các hệ thống Linux, BSD và Mac OS X, để tạo khoá riêng tư/công khai và CSR.

Tạo cặp khoá công khai/riêng tư

Hãy bắt đầu bằng cách tạo một cặp khoá RSA 2.048 bit. Khoá nhỏ hơn, chẳng hạn như 1.024 bit, không có đủ khả năng chống chọi các cuộc tấn công đoán dựa trên brute force. Một khoá lớn hơn, chẳng hạn như 4.096 bit, là quá mức cần thiết. Theo thời gian, kích thước khoá tăng lên khi việc xử lý trên máy tính ngày càng rẻ hơn. 2.048 hiện đang là điểm hấp dẫn.

Lệnh để tạo cặp khoá RSA là:

openssl genrsa -out www.example.com.key 2048

Điều này mang lại kết quả sau:

Generating RSA private key, 2048 bit long modulus
.+++
.......................................................................................+++
e is 65537 (0x10001)

Tạo yêu cầu ký chứng chỉ

Ở bước này, bạn nhúng khoá công khai và thông tin về tổ chức cũng như trang web của bạn vào một yêu cầu ký chứng chỉ (CSR) Lệnh openssl yêu cầu bạn cung cấp siêu dữ liệu bắt buộc theo cách tương tác.

Chạy lệnh sau:

openssl req -new -sha256 -key www.example.com.key -out www.example.com.csr

Cho ra kết quả như sau:

You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request

What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:CA
State or Province Name (full name) [Some-State]:California
Locality Name (for example, city) []:Mountain View
Organization Name (for example, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Example, Inc.
Organizational Unit Name (for example, section) []:Webmaster Help Center Example
Team
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:www.example.com
Email Address []:webmaster@example.com

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:
An optional company name []:

Để đảm bảo tính hợp lệ của CSR, hãy chạy lệnh sau:

openssl req -text -in www.example.com.csr -noout

Và phản hồi sẽ có dạng như sau:

Certificate Request:
  Data:
    Version: 0 (0x0)
    Subject: C=CA, ST=California, L=Mountain View, O=Google, Inc.,
OU=Webmaster Help Center Example Team,
CN=www.example.com/emailAddress=webmaster@example.com
    Subject Public Key Info:
      Public Key Algorithm: rsaEncryption
        Public-Key: (2048 bit)
        Modulus:
          00:ad:fc:58:e0:da:f2:0b:73:51:93:29:a5:d3:9e:
          f8:f1:14:13:64:cc:e0:bc:be:26:5d:04:e1:58:dc:
          ...
        Exponent: 65537 (0x10001)
    Attributes:
      a0:00
  Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
     5f:05:f3:71:d5:f7:b7:b6:dc:17:cc:88:03:b8:87:29:f6:87:
     2f:7f:00:49:08:0a:20:41:0b:70:03:04:7d:94:af:69:3d:f4:
     ...

Gửi CSR của bạn đến một tổ chức phát hành chứng chỉ

Các tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) khác nhau yêu cầu các phương thức khác nhau để gửi CSR của bạn. Các phương thức có thể bao gồm việc sử dụng một biểu mẫu trên trang web, gửi CSR qua email hoặc cách thức khác. Một số CA (hoặc đại lý của họ) thậm chí có thể tự động hoá một số hoặc toàn bộ quy trình (bao gồm cả cặp khoá và tạo CSR trong một số trường hợp).

Gửi CSR đến CA và làm theo hướng dẫn để nhận chuỗi chứng chỉ hoặc chứng chỉ cuối cùng.

Các CA khác nhau sẽ tính một số tiền khác nhau cho dịch vụ bảo đảm khoá công khai của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết khoá với nhiều tên DNS, bao gồm cả một số tên riêng biệt (ví dụ: mọi tên miền example.com, www.example.com, example.net và www.example.net) hoặc tên "ký tự đại diện" như *.example.com.

Ví dụ: một CA hiện cung cấp các mức giá sau:

 • Tiêu chuẩn: 16 USD/năm, hợp lệ cho example.com và www.example.com.
 • Ký tự đại diện: $150/năm, hợp lệ cho example.com và *.example.com.

Với mức giá này, chứng chỉ ký tự đại diện sẽ tiết kiệm chi phí khi bạn có nhiều hơn 9 miền con; nếu không, bạn chỉ cần mua một hoặc nhiều chứng chỉ có một tên. (Giả sử bạn có từ 5 miền con trở lên, thì có thể bạn sẽ thấy chứng chỉ ký tự đại diện thuận tiện hơn khi bật HTTPS trên máy chủ của mình.)

Sao chép chứng chỉ vào tất cả máy chủ giao diện người dùng của bạn ở một nơi không thể truy cập trên web, chẳng hạn như /etc/ssl (Linux và Unix) hoặc bất cứ nơi nào IIS (Windows) yêu cầu.

Bật HTTPS trên máy chủ của bạn

Việc bật HTTPS trên máy chủ là một bước quan trọng trong việc đảm bảo tính bảo mật cho các trang web của bạn.

 • Sử dụng công cụ Cấu hình máy chủ của Mozilla để thiết lập máy chủ của bạn để hỗ trợ HTTPS.
 • Thường xuyên kiểm tra trang web của bạn bằng công cụ Kiểm tra máy chủ SSL tiện dụng của Qualys và đảm bảo bạn nhận được điểm tối thiểu là A hoặc A+.

Tại thời điểm này, bạn phải đưa ra quyết định vận hành quan trọng. Chọn một trong các lựa chọn sau:

 • Dành riêng một địa chỉ IP riêng biệt cho mỗi tên máy chủ mà máy chủ web của bạn phân phát nội dung.
 • Sử dụng dịch vụ lưu trữ ảo theo tên.

Nếu đang sử dụng các địa chỉ IP riêng biệt cho mỗi tên máy chủ, bạn có thể dễ dàng hỗ trợ cả HTTP và HTTPS cho tất cả ứng dụng.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà điều hành trang web đều sử dụng tính năng lưu trữ ảo dựa trên tên để bảo toàn địa chỉ IP cũng như vì nhìn chung thì thuận tiện hơn. Vấn đề với IE trên Windows XP và Android trước phiên bản 2.3 là vì trình duyệt này không hiểu Chỉ báo tên máy chủ (SNI). Điều này rất quan trọng đối với dịch vụ lưu trữ ảo dựa trên tên HTTPS.

Hy vọng rằng một ngày nào đó các ứng dụng khách không hỗ trợ OpenSSL sẽ được thay thế bằng phần mềm hiện đại. Theo dõi chuỗi tác nhân người dùng trong nhật ký yêu cầu của bạn để biết thời điểm có đủ người dùng chuyển sang phần mềm hiện đại. (Bạn có thể quyết định ngưỡng của mình là bao nhiêu; có thể là dưới 5% hoặc ít hơn 1%.)

Nếu bạn chưa có dịch vụ HTTPS trên máy chủ, hãy bật dịch vụ này ngay (không chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS; hãy xem bên dưới). Định cấu hình máy chủ web của bạn để sử dụng các chứng chỉ mà bạn đã mua và cài đặt. Bạn có thể thấy Trình tạo cấu hình tiện dụng của Mozilla hữu ích.

Nếu bạn có nhiều tên máy chủ hoặc miền con, thì mỗi tên máy chủ hoặc miền con đó cần sử dụng đúng chứng chỉ.

Bây giờ, và trong suốt thời gian hoạt động của trang web, hãy kiểm tra cấu hình HTTPS bằng công cụ Kiểm tra máy chủ SSL tiện dụng của Qualys. Trang web của bạn phải đạt điểm A hoặc A+; hãy coi mọi vấn đề gây ra điểm thấp hơn là lỗi. (A hôm nay là B của ngày mai, vì các cuộc tấn công vào thuật toán và giao thức luôn được cải thiện!)

Đặt URL trong trang web tương đối

Giờ đây, khi mà bạn đang phân phát trang web của mình trên cả HTTP và HTTPS, mọi thứ cần phải hoạt động trơn tru nhất có thể, bất kể giao thức nào. Một yếu tố quan trọng là sử dụng URL tương đối cho các liên kết nội bộ.

Hãy đảm bảo các URL nội bộ và URL bên ngoài không liên quan đến giao thức; nghĩa là, hãy đảm bảo bạn sử dụng các đường dẫn tương đối hoặc loại bỏ các giao thức như //example.com/something.js.

Một vấn đề sẽ phát sinh khi bạn phân phát một trang qua HTTPS có chứa các tài nguyên HTTP, còn gọi là nội dung hỗn hợp. Các trình duyệt cảnh báo người dùng rằng toàn bộ sức mạnh của HTTPS đã mất đi. Trên thực tế, trong trường hợp nội dung hỗn hợp đang hoạt động (tập lệnh, trình bổ trợ, CSS, iframe), các trình duyệt thường không tải hoặc không thực thi nội dung nào, dẫn đến việc một trang bị hỏng. Và hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn được phép đưa các tài nguyên HTTPS vào trang HTTP.

Ngoài ra, khi bạn liên kết đến các trang khác trên trang web của mình, người dùng có thể bị hạ cấp từ HTTPS xuống HTTP.

Những sự cố này xảy ra khi các trang của bạn bao gồm các URL trong trang web đủ điều kiện và sử dụng lược đồ http://.

Không nên
<h1>Welcome To Example.com</h1>
<script src="http://example.com/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="http://assets.example.com/style.css"/>
<img src="http://img.example.com/logo.png"/>;
<p>A <a href="http://example.com/2014/12/24/">new post on cats!</a></p>
Tránh sử dụng các URL nội bộ đủ điều kiện.

Nói cách khác, hãy tạo URL nội bộ tương đối nhất có thể: tương đối với giao thức (thiếu giao thức, bắt đầu bằng //example.com) hoặc tương đối với máy chủ (chỉ bắt đầu bằng đường dẫn, chẳng hạn như /jquery.js).

Nên
<h1>Welcome To Example.com</h1>
<script src="/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/assets/style.css"/>
<img src="/images/logo.png"/>;
<p>A <a href="/2014/12/24/">new post on cats!</a></p>
Sử dụng URL nội bộ tương đối.
Nên
<h1>Welcome To Example.com</h1>
<script src="//example.com/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="//assets.example.com/style.css"/>
<img src="//img.example.com/logo.png"/>;
<p>A <a href="//example.com/2014/12/24/">new post on cats!</a></p>
Hoặc sử dụng URL nội bộ tương đối liên quan đến giao thức.
Nên
<h1>Welcome To Example.com</h1>
<script src="/jquery.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/assets/style.css"/>
<img src="/images/logo.png"/>;
<p>A <a href="/2014/12/24/">new post on cats!</a></p>
<p>Check out this <a href="https://foo.com/"><b>other cool site.</b></a></p>
Sử dụng URL loại HTTPS cho URL xen kẽ (nếu có thể).

Thực hiện việc này bằng một tập lệnh, chứ không phải bằng tay. Nếu nội dung trang web của bạn nằm trong cơ sở dữ liệu, hãy kiểm tra tập lệnh trên bản sao phát triển của cơ sở dữ liệu. Nếu nội dung trang web của bạn bao gồm các tệp đơn giản, hãy kiểm thử tập lệnh trên bản sao phát triển của các tệp đó. Chỉ chuyển các thay đổi vào phiên bản chính thức sau khi những thay đổi vượt qua quy trình đảm bảo chất lượng như bình thường. Bạn có thể sử dụng tập lệnh của Bram van Damme hoặc công cụ tương tự để phát hiện nội dung hỗn hợp trên trang web của mình.

Khi liên kết đến các trang web khác (thay vì thêm tài nguyên của các trang web đó), đừng thay đổi giao thức vì bạn không có quyền kiểm soát cách hoạt động của những trang web đó.

Để di chuyển suôn sẻ hơn cho các trang web lớn, bạn nên sử dụng URL liên quan đến giao thức. Nếu bạn không chắc liệu mình có thể triển khai đầy đủ HTTPS hay không, thì việc buộc trang web của bạn sử dụng HTTPS cho tất cả các tài nguyên phụ có thể kích hoạt ngược. Có thể có một khoảng thời gian mà HTTPS vẫn còn mới và lạ đối với bạn và trang web HTTP phải vẫn hoạt động hiệu quả như trước đây. Theo thời gian, bạn sẽ hoàn tất quá trình di chuyển và khoá trong HTTPS (xem 2 phần tiếp theo).

Nếu trang web của bạn phụ thuộc vào tập lệnh, hình ảnh hoặc các tài nguyên khác do bên thứ ba phân phát, chẳng hạn như CDN hoặc jquery.com, thì bạn có hai lựa chọn:

 • Sử dụng URL liên quan đến giao thức cho những tài nguyên này. Nếu bên thứ ba không phân phát HTTPS, hãy đề nghị họ thực hiện việc đó. Hầu hết đã thực hiện, bao gồm jquery.com.
 • Phân phát tài nguyên từ máy chủ mà bạn kiểm soát và cung cấp cả HTTP và HTTPS. Dù sao đây cũng thường là một ý tưởng hay, vì khi đó bạn sẽ có quyền kiểm soát tốt hơn giao diện, hiệu suất và tính bảo mật của trang web. Ngoài ra, bạn không cần phải tin tưởng một bên thứ ba, điều này luôn tốt đẹp.

Chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS

Bạn cần đặt một đường liên kết chính tắc ở đầu trang để cho công cụ tìm kiếm biết rằng HTTPS là cách tốt nhất để truy cập vào trang web của bạn.

Thiết lập thẻ <link rel="canonical" href="https://…"/> trong các trang của bạn. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm xác định cách tốt nhất để truy cập vào trang web của bạn.

Bật tính năng Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt và cookie bảo mật

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng "bắt đầu" việc sử dụng HTTPS.

 • Sử dụng HTTP Strict Transport Security (HSTS) để tránh chi phí chuyển hướng 301.
 • Luôn đặt cờ Bảo mật trên cookie.

Trước tiên, hãy sử dụng Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt để cho khách hàng biết rằng họ phải luôn kết nối với máy chủ của bạn qua HTTPS, ngay cả khi tuân theo tham chiếu http://. Điều này đánh bại các cuộc tấn công như Tháo SSL, đồng thời tránh chi phí trọn vòng của 301 redirect mà chúng tôi đã bật trong Chuyển hướng HTTP sang HTTPS.

Bật chế độ Bảo mật truyền tải nghiêm ngặt HTTP (HSTS) bằng cách đặt tiêu đề Strict-Transport-Security. Trang HSTS của OWASP có các đường liên kết đến hướng dẫn cho nhiều phần mềm máy chủ.

Hầu hết máy chủ web đều cung cấp khả năng thêm tiêu đề tuỳ chỉnh tương tự.

Ngoài ra, bạn cũng cần đảm bảo ứng dụng không bao giờ gửi cookie (chẳng hạn như để xác thực hoặc lựa chọn ưu tiên về trang web) qua HTTP. Ví dụ: nếu cookie xác thực của người dùng bị hiển thị dưới dạng văn bản thuần tuý, thì chế độ đảm bảo bảo mật cho toàn bộ phiên hoạt động của họ sẽ bị huỷ bỏ — ngay cả khi bạn đã thực hiện xong mọi thao tác khác!

Do đó, hãy thay đổi ứng dụng web của bạn để luôn đặt cờ Bảo mật trên các cookie mà ứng dụng đặt. Trang OWASP này giải thích cách đặt cờ Secure trong một số khung ứng dụng. Mỗi khung ứng dụng đều có một cách để đặt cờ.

Hầu hết máy chủ web đều cung cấp tính năng chuyển hướng đơn giản. Sử dụng 301 (Moved Permanently) để cho công cụ tìm kiếm và trình duyệt biết rằng phiên bản HTTPS là phiên bản chính tắc, đồng thời chuyển hướng người dùng đến phiên bản HTTPS của trang web từ HTTP.

Thứ hạng trên Google Tìm kiếm

Google sử dụng HTTPS làm chỉ báo chất lượng tìm kiếm tích cực. Google cũng sẽ phát hành hướng dẫn về cách chuyển, di chuyển hoặc di chuyển trang web trong khi vẫn duy trì thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm. Bing cũng xuất bản nguyên tắc dành cho quản trị viên trang web.

Hiệu suất

Khi các lớp nội dung và ứng dụng được điều chỉnh tốt (xem sách của Steve Souders để biết lời khuyên hữu ích), những vấn đề còn lại về hiệu suất TLS thường khá nhỏ so với tổng chi phí của ứng dụng. Ngoài ra, bạn có thể giảm và phân bổ các chi phí đó. (Để biết lời khuyên hữu ích về cách tối ưu hoá TLS (Bảo mật tầng truyền tải) và nói chung, hãy xem bài viết Mạng trình duyệt hiệu suất cao của Ilya Grigorik.) Xem thêm Sách hướng dẫn về OpenSSLBảo mật SSL và TLS (Bảo mật tầng truyền tải) của Ivan Ristic.

Trong một số trường hợp, TLS có thể cải thiện hiệu suất, chủ yếu là nhờ việc tạo ra HTTP/2. Chris Palmer đã nói về hiệu suất của HTTPS và HTTP/2 tại Hội nghị Nhà phát triển Chrome năm 2014.

Tiêu đề tham chiếu

Khi người dùng đi theo các đường liên kết từ trang web HTTPS của bạn đến các trang web HTTP khác, các tác nhân người dùng sẽ không gửi tiêu đề Tham chiếu. Nếu đây là vấn đề, có một số cách để giải quyết:

 • Các trang web khác cần di chuyển sang HTTPS. Nếu trang web được giới thiệu có thể hoàn thành phần Bật HTTPS trên máy chủ của bạn trong hướng dẫn này, thì bạn có thể thay đổi đường liên kết trong trang web của mình thành đường liên kết của trang web từ http:// thành https://, hoặc bạn có thể sử dụng đường liên kết liên quan đến giao thức.
 • Để giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến Tiêu đề giới thiệu, hãy sử dụng Tiêu chuẩn Chính sách giới thiệu mới.

Do các công cụ tìm kiếm di chuyển sang HTTPS, nên trong tương lai, bạn có thể thấy nhiều Tiêu đề tham chiếu hơn khi bạn di chuyển sang HTTPS.

Doanh thu từ quảng cáo

Các nhà điều hành trang web kiếm tiền từ trang web của họ bằng cách hiển thị quảng cáo muốn đảm bảo rằng việc di chuyển sang HTTPS không làm giảm số lượt hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, do các vấn đề bảo mật đối với nội dung hỗn hợp, nên HTTP <iframe> không hoạt động trên trang HTTPS. Có một vấn đề khó hiểu về hành động tập thể ở đây: cho đến khi các nhà quảng cáo phát hành qua HTTPS, các nhà khai thác trang web không thể di chuyển sang HTTPS mà không bị mất doanh thu quảng cáo; nhưng cho đến khi các nhà điều hành trang web di chuyển sang HTTPS, nhà quảng cáo có ít động lực để phát hành HTTPS.

Nhà quảng cáo ít nhất nên cung cấp dịch vụ quảng cáo qua HTTPS (chẳng hạn như bằng cách hoàn tất phần "Bật HTTPS trên máy chủ của bạn" trên trang này). Nhiều người đã làm. Bạn nên yêu cầu các nhà quảng cáo hoàn toàn không phân phát HTTPS ít nhất là bắt đầu. Bạn nên trì hoãn việc hoàn tất quá trình Tạo URL của trang web tương đối cho đến khi có đủ nhà quảng cáo tương tác đúng cách.