H5 và QuickApp là gì?

Những ứng dụng nhỏ không phải là ứng dụng thu nhỏ

Trước khi tìm hiểu chi tiết hơn về trải nghiệm của nhà phát triển đối với các ứng dụng nhỏ, tôi muốn đề cập ngắn gọn và phân biệt 2 công nghệ xuất hiện trong bối cảnh các ứng dụng nhỏ là H5 và Ứng dụng nhanh.

H5

Các ứng dụng (hoặc trang) H5 thường được xem là tiền thân của các ứng dụng thu nhỏ. Ý nghĩa của H5 về cơ bản là một ứng dụng web (hoặc trang) dành cho thiết bị di động được thiết kế hợp lý, có thể dễ dàng chia sẻ trên các ứng dụng trò chuyện. H5 là một tham chiếu đến ô HTML5 của các công nghệ bao gồm thiết kế đáp ứng, ảnh động CSS linh hoạt, nội dung đa phương tiện, v.v. Wikipedia tiếng Trung thực sự chuyển hướng từ H5 sang HTML5. Một ví dụ điển hình về trải nghiệm tiêu biểu trên trang H5 là bản minh hoạ của dự án WeChat H5 nguyên mẫu.

Ứng dụng nhanh

Quick App là một liên minh trong ngành bao gồm các thành viên sau:

Mặc dù công nghệ của Ứng dụng nhanh tương đương với các ứng dụng nhỏ "thông thường" (xem Thành phần và khả năng tương thích), nhưng việc khám phá Ứng dụng nhanh sẽ khác. Các ứng dụng này sẽ được liệt kê trong cửa hàng, được cài đặt sẵn trên thiết bị của các nhà sản xuất trong liên minh nhưng cũng có thể được chia sẻ bằng một đường liên kết sâu (xem phần Giới thiệu ứng dụng nhanh). Chúng không chạy trong bối cảnh một ứng dụng siêu cao, mà chạy dưới dạng các ứng dụng toàn màn hình có vẻ độc lập, có cảm giác được tích hợp sâu vào thiết bị. Những gì xảy ra ở chế độ nền là các ứng dụng được mở ở chế độ xem toàn màn hình do hệ điều hành cung cấp cầu JavaScript kết xuất.

Xác nhận

Bài viết này đã được Joe Medley, Kayce Basques, Milica Mihajlija, Alan Kent và Keith Gu đánh giá.