Tổng quan về Thanh toán trên web

Tìm hiểu thêm về Thanh toán trên web và cách thanh toán qua web.

Thanh toán trên web là tiêu chuẩn web mới nổi do W3C phát triển để đơn giản hoá việc thanh toán trực tuyến và cho phép nhiều người chơi tham gia dễ dàng vào hệ sinh thái thanh toán trên web. Các tiêu chuẩn này rất linh hoạt; chúng hoạt động với nhiều loại hệ thống thanh toán và hoạt động trên mọi trình duyệt trên mọi thiết bị, phương thức thanh toán hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Tính linh hoạt này làm cho quá trình phát triển trở nên đơn giản, đảm bảo tính nhất quán trong quá trình triển khai và khả năng tương thích trong tương lai với các công nghệ thanh toán mới nổi.

Lợi ích của Thanh toán trên web

Đối với người tiêu dùng, họ đơn giản hoá quy trình thanh toán bằng cách chỉ cần vài lần nhấn thay vì phải nhập các ký tự nhỏ nhiều lần trên bàn phím ảo.

Đối với người bán, các tính năng này giúp triển khai dễ dàng hơn bằng nhiều tuỳ chọn thanh toán đã được lọc cho khách hàng.

Đối với trình xử lý thanh toán, chúng cho phép đưa mọi loại phương thức thanh toán lên web nhờ khả năng tích hợp tương đối dễ dàng.

Đối với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, họ mang đến các phương thức thanh toán mới và nâng cao khả năng phục vụ nhiều khách hàng hơn cho doanh nghiệp nhờ trải nghiệm tốt hơn cho nhà phát triển và các giải pháp an toàn hơn.

Ba nguyên tắc của Thanh toán trên web

Chuẩn và mở

Chuẩn và mở

Thanh toán trên web là tiêu chuẩn thanh toán mở lần đầu tiên trong lịch sử nền tảng web. Mọi người đều có thể sử dụng các tính năng này.

Dễ dàng và nhất quán

Thanh toán trên web giúp người dùng dễ dàng thanh toán bằng cách sử dụng lại thông tin địa chỉ và thông tin thanh toán đã lưu trữ, đồng thời người dùng không cần phải điền vào các biểu mẫu thanh toán. Vì giao diện người dùng được trình duyệt triển khai nguyên gốc, nên người dùng sẽ thấy một trải nghiệm thanh toán quen thuộc và nhất quán trên mọi trang web sử dụng tiêu chuẩn.
Dễ dàng và nhất quán
Bảo mật và linh hoạt

Bảo mật và linh hoạt

Thanh toán trên web cung cấp công nghệ thanh toán hàng đầu trong ngành cho web và có thể dễ dàng tích hợp giải pháp thanh toán bảo mật.

Tiếp theo

Tìm hiểu Cách hoạt động của hệ sinh thái thanh toán với dịch vụ Thanh toán trên web.