سایتی بسازید که برای همه کاربران شما کار کند.

بررسی اجمالی

همه کاربران باید بتوانند به محتوای شما دسترسی داشته باشند. بیاموزید که چگونه یک تجربه قوی برای کاربران خود ارائه دهید که زمینه آنها و هر گونه ناتوانی موقعیتی، موقت یا دائمی را در نظر بگیرد.
دوره

دسترسی دیجیتال، که معمولاً به اختصار a11y نامیده می‌شود، در مورد طراحی و ساخت وب‌سایت‌ها و برنامه‌های وب است که افراد ناتوان می‌توانند به شیوه‌ای معنادار و معادل با آنها تعامل داشته باشند.

این دوره برای توسعه دهندگان وب مبتدی و پیشرفته ایجاد شده است. می‌توانید این مجموعه را از ابتدا تا انتها مرور کنید تا به درک کلی از روش‌ها و آزمایش‌های دسترس‌پذیری دست پیدا کنید، یا می‌توانید از آن به عنوان مرجع برای موضوعات خاص استفاده کنید.