สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน

ภาพรวม

ผู้ใช้ทุกคนควรเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ ในส่วนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ ซึ่งคำนึงถึงบริบท ความพิการตามสถานการณ์ ความพิการชั่วคราว หรือความพิการถาวร