AI הם ראשי תיבות משמשים לעיתים קרובות לסירוגין כדי לייצג סוגים שונים של טכנולוגיות בתחום, כולל למידת מכונה, מודלים גדולים של שפה (LLM), בינה מלאכותית גנרטיבית ועוד. כאן אפשר למצוא עכשיו משאבים באינטרנט שנועדו להבנת AI.

תחילת העבודה עם AI

להבין את היסודות וההגדרות של הטכנולוגיות המתפתחות השונות, שנקראות לעיתים קרובות AI.
כבעלי אתרים, חשוב מאוד לפתח טכנולוגיה חדשה מתוך שיקול דעת ואחראי.
גלו שיטות לקבלת תוצאות לפי הקשר מבינה מלאכותית גנרטיבית, בקנה מידה נרחב.

Gemini

איך אפשר לגשת ל-Gemini API באינטרנט בעזרת Google AI JavaScript SDK.
Gemini 1.5 Pro יכול לבצע משימות רלוונטיות יותר לפתרון בעיות באמצעות קטעי קוד ארוכים יותר.
הנחיות וקוד לדוגמה ל-Google AI Gemini API ול-Vertex AI API.

צפייה ולמידה

כדאי לצפות בסרטונים האלה כדי ללמוד את יסודות ה-AI ולגלות את TensorFlow JS.
המבוא הזה מיועד לקריאייטיבים, למפתחי אתרים ולמומחי JavaScript שמעוניינים להשתמש בלמידת מכונה בפרויקט או ברעיון הבא שלהם.
כאן תוכלו ללמוד את היסודות וההגדרות של כמה ממילות המפתח הכי נפוצות בתעשייה, ולמה הן מתייחסות בפועל.
שימוש במודלים שעברו אימון מראש מאפשר ליצור אב-טיפוס של רעיון מהר יותר. במקרים מסוימים, אפשר להשתמש במודלים האלה בסביבת הייצור.

AI ב-Chrome

כדאי לעיין במסמכי התיעוד ובעדכונים של Chrome לגבי WebGPU וכלי AI אחרים.
"WebGPU הוא יותר מטכנולוגיית אינטרנט. זוהי סביבה עסקית משגשגת שמתמקדת בטכנולוגיה בסיסית".
"אם WebGPU לא ניתן לתפעל או לא פועל כמצופה בדפדפן Chrome, יש למצוא שלבים ברורים לפתרון הבעיות, במידת האפשר."
'בדיקת מודלים של בינה מלאכותית מבוססי-דפדפן בצד הלקוח בסביבות אמיתיות של הדפדפן, תוך הקפדה על יכולת להתאים, לבצע פעולות אוטומטיות ובתוך הגדרת חומרה סטנדרטית ידועה."
"הגדרה של סביבת בדיקה עקבית עם GPU עשויה להיות קשה מהצפוי. ראה את הבעיות שניצב בפנינו וכיצד פתרנו אותן, כדי שתוכל לשפר את ביצועי היישום שלך".