AI הם ראשי תיבות משמשים לעיתים קרובות לסירוגין כדי לייצג סוגים שונים של טכנולוגיות בתחום, כולל למידת מכונה, מודלים גדולים של שפה (LLM), בינה מלאכותית גנרטיבית ועוד. כאן אפשר למצוא עכשיו משאבים באינטרנט שנועדו להבנת AI.

תחילת העבודה עם AI

להבין את היסודות וההגדרות של הטכנולוגיות המתפתחות השונות, שנקראות לעיתים קרובות AI.
כבעלי אתרים, חשוב מאוד לפתח טכנולוגיה חדשה מתוך שיקול דעת ואחראי.
גלו שיטות לקבלת תוצאות לפי הקשר מבינה מלאכותית גנרטיבית, בקנה מידה נרחב.

אני רוצה להתחיל לפתח

טיפים פרקטיים ליצירה בעזרת AI.
נבחן כמה מודלי שפה גדולים מהעולם האמיתי ואת ההשלכות המעשיות של גדלים שונים של מודלים.
נסחו שאלות כדי להפיק את הפלט הכי טוב מ-LLM.

Gemini

איך אפשר לגשת ל-Gemini API באינטרנט בעזרת Google AI JavaScript SDK.
Gemini 1.5 Pro יכול לבצע משימות רלוונטיות יותר לפתרון בעיות באמצעות קטעי קוד ארוכים יותר.
הנחיות וקוד לדוגמה ל-Google AI Gemini API ול-Vertex AI API.

AI ב-Chrome

כדאי לעיין במסמכי התיעוד של Chrome ל-AI, WebGPU ו-WebAssembly.
הפעילו את המודל היעיל ביותר של Gemini במכשיר, ברוב המכשירים המודרניים, באמצעות Chrome.
WebGPU הוא יותר מטכנולוגיית אינטרנט. זוהי סביבה עסקית משגשגת שמתמקדת בטכנולוגיה בסיסית.
טכנולוגיית ה-AI במכשיר מספקת למשתמשים מודלים מתקדמים, תוך הגנה על פרטיות הנתונים ושיפור זמן האחזור.
הגדרה של סביבת בדיקה עקבית עם GPU עשויה להיות קשה מהצפוי. ראה את הבעיות שניצב בפנינו וכיצד פתרנו אותן, כדי לשפר את ביצועי האפליקציות שלך.

צפייה ולמידה

כדאי לצפות בסרטונים האלה כדי ללמוד את יסודות ה-AI ולגלות את TensorFlow JS.
המבוא הזה מיועד לקריאייטיבים, למפתחי אתרים ולמומחי JavaScript שמעוניינים להשתמש בלמידת מכונה בפרויקט או ברעיון הבא שלהם.
כאן תוכלו ללמוד את היסודות וההגדרות של כמה ממילות המפתח הכי נפוצות בתעשייה, ולמה הן מתייחסות בפועל.
שימוש במודלים שעברו אימון מראש מאפשר ליצור אב-טיפוס של רעיון מהר יותר. במקרים מסוימים, אפשר להשתמש במודלים האלה בסביבת הייצור.