AI là một từ viết tắt thường được dùng thay thế cho nhau để đại diện cho nhiều loại công nghệ trong lĩnh vực này, bao gồm cả học máy, mô hình ngôn ngữ lớn, AI tạo sinh và nhiều loại công nghệ khác. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên trên web giúp tìm hiểu về AI ngay bây giờ.

Làm quen với AI

Nắm rõ kiến thức cơ bản và định nghĩa của nhiều công nghệ mới nổi, thường được gọi là AI.
Là những chuyên viên web, điều tối quan trọng là chúng tôi phải xây dựng công nghệ mới một cách thấu đáo và có trách nhiệm.
Khám phá các kỹ thuật để nhận kết quả theo bối cảnh từ AI tạo sinh trên quy mô lớn.

Bắt đầu xây dựng

Khám phá các mẹo thiết thực để tạo dựng bằng AI.
Hãy xem xét một số LLM trong thế giới thực và ý nghĩa thực tiễn của các quy mô mô hình khác nhau.
Tạo câu hỏi để có được kết quả tốt nhất có thể từ một LLM.

Gemini

Tìm hiểu cách truy cập vào API Gemini trên web bằng SDK JavaScript của Google AI của Google.
Gemini 1.5 Pro có thể thực hiện các nhiệm vụ giải quyết vấn đề liên quan hơn trên các khối mã dài hơn.
Khám phá đoạn mã ví dụ và câu lệnh cho Google AI Gemini API và Vertex AI API.

AI trên Chrome

Hãy khám phá tài liệu của Chrome về AI, WebGPU và WebAssembly.
Thực thi mô hình Gemini trên thiết bị hiệu quả nhất, trên hầu hết các thiết bị hiện đại, bằng Chrome.
WebGPU không chỉ là công nghệ web. Đó là một hệ sinh thái lớn mạnh tập trung vào công nghệ cốt lõi.
Trí tuệ nhân tạo trên thiết bị mang đến các mô hình mạnh mẽ cho người dùng, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu và giảm độ trễ.
Việc thiết lập một môi trường thử nghiệm nhất quán với GPU có thể khó hơn dự kiến. Xem các vấn đề mà chúng tôi gặp phải và cách giải quyết các vấn đề đó nhằm cải thiện hiệu suất ứng dụng của bạn.

Xem để tìm hiểu

Xem những video này để tìm hiểu kiến thức cơ bản về AI và khám phá TensorFlow JS.
Phần giới thiệu này nhắm đến những nhà sáng tạo, nhà phát triển web và những người sử dụng JavaScript quan tâm đến việc sử dụng công nghệ học máy trong dự án hoặc ý tưởng tiếp theo của họ.
Tìm hiểu thông tin cơ bản và định nghĩa của một số từ thông dụng được sử dụng nhiều nhất trong ngành cũng như ý nghĩa của những từ đó.
Việc sử dụng các mô hình được huấn luyện trước có thể giúp bạn tạo nguyên mẫu cho một ý tưởng nhanh hơn. Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng các mô hình này trong môi trường thực tế.