Đảm bảo người dùng có thể tìm thấy trang web của bạn thông qua tìm kiếm.

Tổng quan

Việc giúp người dùng dễ dàng tìm thấy nội dung của bạn là rất quan trọng vì đó là cách để thu hút thêm nhiều người dùng phù hợp xem nội dung của bạn. Nếu công cụ tìm kiếm gặp khó khăn khi xem trang của bạn, bạn có thể đang bỏ lỡ một nguồn lưu lượng truy cập.

Bằng cách đảm bảo công cụ tìm kiếm có thể tìm thấy và tự động hiểu nội dung của bạn, bạn đang cải thiện khả năng hiển thị trang web cho các tìm kiếm có liên quan. Quá trình này được gọi là SEO hay tối ưu hoá cho công cụ tìm kiếm, nhằm thu hút nhiều người dùng quan tâm hơn đến trang web của bạn. Hãy kiểm tra trang web của bạn và kiểm tra kết quả SEO để xem các công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung của bạn hiệu quả đến mức nào.