Cải thiện hiệu suất trang web của bạn.

Tổng quan

Khi xây dựng một trải nghiệm web hiện đại, quan trọng là bạn phải đo lường, tối ưu hoá và theo dõi xem bạn muốn có tốc độ tải nhanh và duy trì tốc độ nhanh chóng. Hiệu suất đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của mọi doanh nghiệp trực tuyến, vì các trang web hoạt động tốt thu hút và giữ chân người dùng tốt hơn các trang web hoạt động kém. Các trang web nên tập trung vào việc tối ưu hoá để đạt được các chỉ số về mức độ hài lòng tập trung vào người dùng. Các công cụ như Lighthouse (được tích hợp vào web.dev!) làm nổi bật các chỉ số này và giúp bạn thực hiện các bước đúng để cải thiện hiệu suất của mình. Để "duy trì tốc độ tải nhanh", hãy đặt và thực thi ngân sách hiệu suất để giúp nhóm của bạn làm việc trong các hạn chế cần thiết để tiếp tục tải nhanh và khiến người dùng hài lòng sau khi trang web của bạn ra mắt.