ปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของคุณ

ภาพรวม

เมื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บที่ทันสมัย คุณควรวัดผล เพิ่มประสิทธิภาพ และตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้ใช้ได้รับความรวดเร็วและรักษาความเร็วไว้หรือไม่ ประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจออนไลน์ เนื่องจากเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะดึงดูดและรักษาผู้ใช้ไว้ได้ดีกว่าเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ เว็บไซต์ควรมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเมตริกความสุขที่เน้นผู้ใช้เป็นหลัก เครื่องมือต่างๆ เช่น Lighthouse (ติดตั้งอยู่ใน web.dev!) จะไฮไลต์เมตริกเหล่านี้และช่วยให้คุณดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการ "รักษาความเร็ว" ให้กำหนดและกำหนดงบประมาณด้านประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานภายใต้ข้อจำกัดที่จำเป็นต่อการโหลดให้รวดเร็วต่อไปและทำให้ผู้ใช้พึงพอใจหลังจากเปิดตัวเว็บไซต์แล้ว