Tìm hiểu cách tối ưu hoá cho chỉ số Hoạt động tương tác với thời gian hiển thị tiếp theo.

Tổng quan

Hoạt động tương tác với thời gian hiển thị tiếp theo (INP) là một chỉ số quan trọng về khả năng phản hồi của trang đối với các lượt tương tác của người dùng. INP ghi nhận độ trễ của tất cả các lượt tương tác mà người dùng đã thực hiện trên trang rồi báo cáo một giá trị duy nhất mà tất cả (hoặc gần như tất cả) lượt tương tác đều thấp hơn. Tối ưu hoá INP là một quá trình cần có kiến thức về nhiều khía cạnh thúc đẩy tính tương tác. May mắn là bộ sưu tập hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu cách hoạt động của INP, cách tìm các tương tác chậm trên thực tế, cách tái hiện các tương tác đó trong phòng thí nghiệm, sau đó khắc phục chúng.