با نحوه بهینه سازی معیار Interaction to Next Paint آشنا شوید.

بررسی اجمالی

Interaction to Next Paint (INP) یک معیار مهم پاسخگویی است که سرعت واکنش یک صفحه به تعاملات کاربر را اندازه گیری می کند. INP تأخیر تمام فعل و انفعالاتی که کاربر با صفحه انجام داده است را مشاهده می کند و یک مقدار واحد را گزارش می کند که همه (یا تقریباً همه) تعاملات در زیر آمده است. بهینه‌سازی INP یک فرآیند درگیر است که به دانش جنبه‌های مختلفی نیاز دارد که تعامل را پیش می‌برد. خوشبختانه، مجموعه راهنماهای زیر به شما کمک می کند تا درک کنید که INP چگونه کار می کند، چگونه تعاملات آهسته را در زمینه پیدا کنید، چگونه آنها را در آزمایشگاه بازتولید کنید و سپس آنها را تعمیر کنید.