การวัดประสิทธิภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้

ภาพรวม

เมตริกประสิทธิภาพที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำความเข้าใจและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้จริง