Đo lường hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Tổng quan

Các chỉ số hiệu suất tập trung vào người dùng là một công cụ quan trọng giúp bạn hiểu và cải thiện trải nghiệm trên trang web theo hướng có lợi cho người dùng thực.