Mierzenie skuteczności i wrażeń użytkownika

Przegląd

Dane dotyczące skuteczności skoncentrowane na użytkownikach mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia i poprawy wygody korzystania z Twojej witryny w sposób przynoszący korzyści prawdziwym użytkownikom.