Dữ liệu khám phá của một nhà phát triển web về các ứng dụng nhỏ – những ứng dụng được xây dựng bằng công nghệ web nhưng không chạy trong trình duyệt.

Tổng quan

Tìm hiểu thêm về hệ sinh thái các ứng dụng nhỏ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và những điều mà nhà phát triển web có thể học hỏi từ hệ sinh thái đó.