قابلیت‌هایی که تجربه‌های برنامه را فعال می‌کنند، ساخته شده و در وب مستقر می‌شوند.

بررسی اجمالی

در این مجموعه، یاد خواهید گرفت که چه چیزی یک برنامه وب پیشرفته را خاص می کند، چگونه می تواند بر کسب و کار شما تأثیر بگذارد و چگونه آنها را بسازید.

برای دوره‌ای که همه جنبه‌های توسعه برنامه‌های وب پیشرفته مدرن را بررسی می‌کند، Learn PWA را بررسی کنید.